EFT-tangon – grunderna

Lär dig att arbeta med EFT-tangon när du arbetar med dina par. EFT-tangon är det viktigaste redskapet för dig som terapeut för att kunna navigera i dina parsamtal. Genom EFT-tangon kan du strukturera upp när och hur du gör dina interventioner i parterapin för dina par. Vi går igenom hur du processar dina samtal med dina par utifrån det nyaste sättet att se på EFT-tangon.

EFT-tangon grunderna

Den här kursen riktar sig till dig som endast har gått en grundkurs i EFT och innan 2019. Vi kommer systematisk gå igenom EFT-tangon utifrån de senaste uppdateringarna och vi kommer framförallt att träna på att använda den genom rollspel i liten grupp där handledaren och Trainern Jens Mebius finns som stöd och hjälp.

Preliminärt Schema

9:30 – presentation

9:45 – Överblick EFT-tangon & interventioner.

10:30 – Fika

10:45 – Överblick & interventioner – fortsättning.

11:35 – Bensträckare

11:40 – Återspegla nuvarande process – demo & rollspel

12:30 – Lunch

13:30 – Sätt samman affekter och fördjupa – demo & rollspel

14:45 – Bensträckare

14:50 – Koreografera engagerade möten & Processa mötet – demo & rollspel

15:30 – FIKA

15:45 – Integration & validering – demo & rollspel

16:15 – Summera dagen

16:30 – Slut

Kursledare

Jens Mebius, MSc

EFT trainer Jens Mebius, MSc

Jens är certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare och EFT trainer. Han är verksam i egen mottagning i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är en varm och inspirerande föreläsare. Läs mer här: om Jens Mebius.

Pris: 2200 kr plus moms. 250 kr rabatt för dig som är ICEEFT medlem. 200 kr rabatt för dig som står på Stockholm EFT centers – maillista. För dig som är både är medlem och står på maillista blir priset 1750 kr plus moms. Fika ingår i priset.

Antalet deltagare: Endast 6 platser. Liten grupp.

Behörighet: gått grundkursen i EFT innan 2019.

Datum & Tid: Torsdag 24 oktober 2019, kl 9:30 till 16:30.

Plats: Gräsgatan 6, Stockholm.

Frågor: Ta kontakt med Jens Mebius.

Anmälan

Kursen inställd.