Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) med bonusfamiljer

EFFT är en anknytningsbaserad modell som förstår bonus- eller styvfamiljens svårigheter som anknytningsdilemman. Som exempel kan många konflikter som följer på ombildandet av familjen härledas till anknytningsförluster som aktiveras vid introduktionen av en bonusförälder som maskeras i negativa mönster vilka splittrar det nybildade paret och distanserar barnet. EFFT-terapeuten använder systemiska och erfarenhetsbaserade interventioner för att … Fortsätt läsa Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) med bonusfamiljer