Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT).

Läker skador i relationer och skapar motståndskraft och psykisk hälsa.

Emotionellt fokuserad familjeterapi EFFT

Beskrivning av workshopen

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en anknytningsbaserad modell som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att läka trasiga band och hela splittrade familjer. En EFFT-terapeut fokuserar på den emotionella erfarenheten i en familj och de problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få tillgång till det de annars skulle haft tillgång till i familjen (Johnsson, 2004). Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.

Detta seminarium visar hur EFT-modellen för par är utvecklad och modifierad för att passa i en familjekontext. Fokus riktas också på de nödvändiga färdigheter som är annorlunda när man arbetar med familjer jämfört med par. T ex kommer föreläsarna noga visa hur man processar föräldrarnas blockering för emotionell tillgänglighet och lyhördhet, medan man samtidigt erbjuder barnet trygghet i samtalet. Deltagare i seminariet kommer lära sig en kraftfullt förändrande modell som är skapad för att hjälpa föräldrar och barn som kämpar för att stanna i en trygg anknytning.

Hur seminariet är upplagt

Med en kombination av föreläsning, erfarenhetsskapande övningar och fallbeskrivningar kommer seminariet visa på EFFTs praktik. Deltagare får gärna ta med exempel från sin erfarenhet för att använda till att förstå hur EFFT skulle kunna användas i deras arbetsvardag. Om det är möjligt kan livesamtal ingå i workshopen.

Lärandemål

Deltagare kommer efter seminariet kunna:

 1. Förstå familjeproblem utifrån emotions- och anknytningstermer.
 2. Identifiera stegen och tecknen på förändring i EFFT-modellen.
 3. Identifiera vilka terapeutiska färdigheter som främjar en arbetsallians med föräldraroch barn.
 4. Kunna använda sig av centrala interventioner för att processa anknytningsrelateradeaffekter.
 5. Kunna urskilja de centrala delarna som skiljer EFFT från EFT.
 6. Använda iscensättning av omstrukturerande nya samspelsmönster, som främjar nyanivåer av säkerhet och trygghet i familjen.
 7. Utforska sambandet mellan trygg anknytning och skyddande familjemönster.

Upplägg

A. Introduktion av EFFT: Översikt och modellen i ett sammanhang.

B. Processen i EFFT: Fem centrala teman.

C. Praktiken i EFFT: Tre nivåer/steg.

Stage 1. Stabilisering och nedtrappning av konflikterna

 1. Allians och bedömning.
 2. Beslut och planering av terapin.
 3. Klarlägga och följ samspelsmönster och cykler: Arbeta igenom familjens bekymmer.
 4. Processa föräldrars och barns blockeringar till trygg kontakt.

Stage 2. Omstrukturering av relationerna.

 1. Fördjupa barnets sårbarhet och behov.
 2. Främja förälderns tillgänglighet.
 3. Återställa anknytnings- och omsorgssystemet.
 4. Expandera betydelsen av förnyad kontakt.

D. Svårigheter och utmaningar i tillämpning av EFFT.

Utbildare

Gail Palmer, Master i socialt arbete, Par- och familjeterapeut. EFT Trainer.

Gail Palmer är medgrundare till ”Ottawa Couple and Family Institute” och vice VD i International Center of Excelence in EmotionallyFocused Therapy. I över 30 år har Gail arbetat nära Dr Sue Johnson (Psykolog och tidigare professor) som skapat EFT. Gail är en erfaren handledare och tränare i EFT. Hon håller workshops, externships (grundutbildning i EFT) och Core Skills (fortsättning i EFT) för terapeuter i olika sammanhang över hela världen. Hon ansvarar för EFT-utbildares utveckling och utbildar tränare internationellt. Gail är gästadjunkt på Wilfrid Laurier University i Waterloo i Canada och gästföreläsare på universitetet i Oxford, i England.

Gail har varit särskilt intresserad av att modifiera EFT-modellen till arbetet med familjer. Gail har varit en av ledarna i arbetet med att utveckla och utvidga EFFT som först beskrevs av Sue Johnsson 2004 i The practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating connection. New York, NY: Brunner Routhledge. Detta arbete har medfört utbildningar, föreläsningar och workshops i EFFT i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland. Gail har bidragit i vetenskapliga publikationer och skrivit om EFFT i litteratur.

Gails största passion är att hjälpa både nya och erfarna EFT-terapeuter att använda de kraftfulla interventionerna och färdigheterna från EFT till att användas i familjeterapirummet.

James (Jim) Furrow, PhD. EFT Trainer.

James Furrow är en kompetent och erkänd ledare i både utvecklingen och praktiken av EFT, med par och familjer. Jim har tillsammans med Sue Johnsson skrivit Becoming an EFT Therapist: The Workbook och The EFT Casebook, och arbetar tillsammans med andra för att utveckla EFT. Jim forskar på processen i EFT och resultatet för par och familjer. Han har skrivit i Applied Developmental Science, Developmental Psychology, Journal of Couple och Relationship Therapy, Journal of Marital and Family Therapy, Journal of Systemic Therapies och Psychology and Sprituality. Jim har undervisat i par och familjeterapi under mer än 20 år, som ”Freed Professor” i Par- och familjeteraepi på Fuller Graduate School of Psychology. Han är kliniker och är bl a godkänd som handledare i AAMFT, (American Association for Marriage and Family Therapy). Jim är certifierad terapeut, handledare och utbildare i EFT.

Praktisk infomation

Pris: 4 600 + moms.

Medlemskap i ICEEFT: Bli medlem i ICEEFT här

Datum & Tid: 7-8 maj 2020. INSTÄLLD

Behörighet: En grundkurs i EFT – externship .

Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).

Språk: Kursen hålls på engelska.