Emotionellt fokuserad familjeterapi EFFT, reparerar relationer och skapar resilience

Beskrivning av workshopen

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en andknytningsbaserad modell som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att laga trasiga band och hela splittrade familjer. En EFFT-terapeut fokuserar på den emotionella erfarenheten i en familj och problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få tillgång till de annars skulle haft tillgång till i familjen (Johnsson, 2004). Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få i kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.

Detta seminarium visar hur EFT-modellen för par är utvecklad och modifierad för att passa i en familjekontext. Fokus riktas också på de nödvändiga färdigheter som är annorlunda när man arbetar med familjer jämfört med par. T ex kommer föreläsarna noga visa hur man processar föräldrarnas blockering för emotionell tillgänglighet och lyhördhet, medan man samtidigt erbjuder barnet säkerhet samtalet. Deltagare i seminariet kommer lära sig en kraftfullt förändrande modell som är skapad för att hjälpa föräldrar och barn som kämpar för att stanna i en trygg anknytning.

Hur seminariet är upplagt

Med en kombination av föreläsning, erfarenhetsskapande övningar och fallbeskrivningar kommer seminariet visa på EFFTs praktik. Deltagare får gärna ta med exempel från sin erfarenhet för att använda till att förstå hur EFFT skulle kunna användas i deras arbetsvardag. Om det är möjligt kan livesamtal förevisas.

Lärandemål

Deltagare kommer efter seminariet kunna:

 1. Konceptualisera familjeproblem i emotions- och anknytningstermer.
 2. Identifiera stegen och tecknen på förändring i EFFTmodellen.
 3. Identifiera vad vilka terapeutiska färdigheter som främjar en arbetsallians med föräldrar och barn.
 4. Kunna använda sig av centrala interventioner för att processa anknytningsrelaterade affekter.
 5. Kunna urskilja de centrala delarna som skiljer EFFT från EFT (med par).
 6. Använda iscensättning av omstrukturerande nya samspelsmönster, som främjar nya nivåer av säkerhet och trygghet i familjen.
 7. Utforska sambandet mellan trygg anknytning och skyddande familjemönster.

Förslag på upplägg

A. Introduktion av EFFT: Översikt och modellen i ett sammanhang.

B. Processen i EFFT: Fem centrala teman.

C. Praktiken i EFFT: Tre nivåer/steg.

Stage 1. Stabilisering och nedtrappning av konflikterna

 1. Allians och bedömning
 2. Beslut (decision tree) Att besluta sig för terapin
 3. Klarlägga och följ mönster och cykler: Arbeta igenom familjens bekymmer 
 4. Processa föräldrars och barns blockeringar (till kontakt)

Stage 2. Omstrukturering av relationerna

 • Fördjupa barnets sårbarhet och behov
 • Främja förälderns tillgänglighet
 • Återställa anknytnings- och omsorgssystemet.(responser?)
 • Expandera betydelsen av förnyad kontakt

Stage 3. Konsolidering

D. Svårigheter och utmaningar i tillämpning av EFFT.

Utbildare

Gail Palmer, Master i socialt arbete, Par- och familjeterapeut. EFT Trainer.

Gail Palmer är en av grundarna och medordförande i ICEEFT och är ordförande i ICEEFT Education Committee. I över tjugo år har Gail utbildat och handlett terapeuter och elever i Emotionally Focused Therapy och har genomfört Externships, Core Skills Training och workshops om ett antal EFT ämnen i Kanada, USA och Europa. Att arbeta med familjer är ett särskilt intresse för Gail och hon har utvecklat tillämpningen av modellen till familjer genom att både presentera och skriva på EFFT. Hon är medförfattare av att bli en Becoming an Emotionally Focused Therapist: The Workbook..

Gail har sina Master i socialt arbete, är en registrerad äktenskaps- och familjeterapeut i Kanada och en godkänd handledare med AAMFT. Hon ä föreläsarer för par och familje terapi vid School of Social Work vid Carleton University och St Paul’s University i Ottawa. För mer information om Gail Palmer, besök Ottawa EFT Centre.

James (Jim) Furrow, PhD. EFT Trainer.

Dr. James Furrow är professor i civil- och familjeterapi och ordförande för avdelningen för äktenskap och familj vid Fuller Graduate School of Psychology, Pasadena, Kalifornien. Han är en klinisk medlem och godkänd handledare för AAMFT. Han är medförfattare till Becoming an EFT Therapist: The Workbook  och medredaktören för EFT Casebook, tillsammans med andra artiklar som är specifika för EFTs praktik. Jim upprätthåller ett aktivt forskningsprogram som studerar processen med EFT och dess resultat. För mer information se LACEFT och www.EFTZone.org.

Praktisk infomation

Pris: Priset på kursen är inte satt än.

Datum & Tid: 7-8 maj 2020

Behörighet: En externship i EFT.

Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).

Språk: Kursen hålls på engelska.

Frågor: Hör av dig till marcus.westergren@askerod.se.

Kursanmälan

Har inte öppnat än…snart!