Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT).

Läker anknytningsskador i relationer och skapar motståndskraft och psykisk hälsa.

Emotionellt fokuserad familjeterapi EFFT

Emotionellt fokuserad familjeterapi

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en EFFT är en anknytnings och emotionsbaserad familjeterapi som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att läka trasiga anknytningsband och hela splittrade familjer. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning i familjer genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete och omsorgssystem. Det finns i EFFT ett särskilt fokus på hur föräldrarnas samarbete ser ut. En EFFT- terapeut arbetar målinriktat för att stärka samarbetet och alliansen dem emellan. I forskning kring barn och ungas psykiska hälsa finns starka indikationer på att hur föräldrarnas samspel fungerar, påverkar klimatet i familjen, och hur barnen mår.  En EFFT-terapeut fokuserar på de emotionella erfarenheterna i en familj och de problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få en trygg kontakt med varandra. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.

ONLINE Från Stockholms EFT-Center LEVEL 2 : 31 augusti – 2 september

EFFT utbildning, LEVEL 2 (avancerad)

Denna två dagars utbildning i EFFT på avancerad nivå fokuserar på att öka terapeutens kompetens i EFFT-tillämpningen, både gällande bedömning och den terapeutiska processen som hjälper familjer att lösa emotionella blockeringar i relationer och bygga tryggare familjeband. Denna avancerade workshop har som fokus att fördjupa och förfina de specifika metoderna och interventionerna för att arbeta sig genom negativa mönster, få tillgång till och fördjupa den emotionella erfarenheten för att främja korrigerande emotionella erfarenheter i familjerelationer. Videoexempel och praktiska övningar ger deltagarna möjlighet att observera EFFT i praktiken och öka deras förståelse och skicklighet i detta innovativa tillvägagångssätt för att skapa förändring i familjer.

Vi rekommenderar deltagarna att läsa boken, Emotionally Focused Family Therapy (finns t ex att köpa via Adlibris)

Vad du kommer lära dig:
  • Konceptualisera familjeproblem och formulera en behandlingsplan som har utgångspunkt i EFFTs mål
  • Utforska hur alliansskapandet i familjen främjar familjens engagemang i behandlingen
  • Utvärdera trygghet och kontraindikationer för EFFT behandlingen.
  • Identifiera EFFT -förändringshändelser och relaterade terapeutinterventioner.
  • Få ordning på familjemönster och bearbeta relationsblock till sårbarhet och öppenhet hos familjemedlemmarna.
  • Förbättra skickligheten i att få tillgång till och fördjupa känslor som är kopplade till familjens bekymmer.
  • Öka effektiviteten i användandet av iscensättning för att engagera och processa anknytningsrelaterade emotioner och behov.
  • Främja betydelsen av erfarenheterna av korrigerande möten i familjerelationerna.
  • Identifiera hur den praktiska användningen av EFFT går till i bonusfamiljer och med separerade föräldrar.

När denna del är avslutad kommer ett certifikat att delas ut som bekräftar att du har slutfört ICEEFTs EFFT utbildning.

Praktisk infomation

Pris: 4 500 + moms.

DATUM: 31/8-2/9 2022 (tvådagars utbildningen går över tre dagar för att anpassas till svensk tidzon)

Tid: kl 13.00-17.00 alla dagar.

Behörighet: Ha gått en EFFT Level 1.

Plats: ONLINE via ZOOM

Språk: Kursen hålls på engelska tillsammans med svenska medhjälpare.

Utbildare level 2

James Furrow, PhD, Par- och familjeterapeut. EFT Trainer.

James Furrow, PhD, är en av dem som bidragit stort till utvecklingen av Emotionellt fokuserad terapi (EFT), för par och familjer. Tillsammans med grundaren av EFT, Dr. Susan Johnson, var Jim medförfattare till boken “Emotionally Focused Family Therapy”, “Becoming an EFT Therapist The Workbook “, och “The EFT Casebook”. Han är också medförfattare till “Emotionally Focused Couple Therapy for Dummies, a practical resource for couples and therapists seeking an everyday understanding of EFT principles and practices”. Tidigare tjänstgjorde Jim som professor i par och familjeterapi på “Fuller Graduate School of Psychology”, där han utbildade psykologer samt par och familjeterapeuter. Han är en skicklig kliniker och godkänd som handledare av “American Association for Marriage and Family Therapy”, han är också medlem av “National Council on Family Relations”, och “Certified Family Life Educator”. Jim är även medgrundare till “Los Angeles Center for Emotionally Focused Therapy”, där han arbetade som “Executive Director”. Jim är av ICEEFT certifierad EFT -terapeut, handledare och trainer.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.