EFT OCH VÅLD I PARRELATIONEN

19- 20, Oktober 2023 – I STOCKHOLM

Forskning visar att våld i nära relationer är ganska frekvent, och ännu mer hos par
som söker parterapi. Emellertid förblir ämnet våld ofta dolt för terapeuten. Ibland
avvisas par som söker terapi på grund av kontraindikationer om inte en primär
individuell behandling finns kring våldet. Visionen för denna workshop är att
synliggöra att det i många parrelationer där det förekommer våld, är det de
underliggande starka, tunga negativa interaktionsmönstren som är avgörande
för våldet. Vi betonar hur dessa mönster kan förstås i en anknytningsram.

När våldet i parrelationen blir föremål för den terapeutiska processen är det
anmärkningsvärt att dessa par faktiskt mest av allt vill att vi, terapeuter, ska
arbeta mot en tryggare relation där de kan hålla ihop och där våldet upphör.
Hur kan detta bli möjligt när våld ofta ses som en kontraindikation för parterapi
och vid EFT?

Utifrån ny forskning och den kunskap som finns om våld i parrelationer och
parens erfarenheter, arbetade Lieven och Jef tillsammans för att skapa en
bättre förståelse för denna svåra relationsdynamik.

Eft och våld
Jef Slootmaeckers (till vänster) och Lieven Migerode.