EMOTIONELLT FOKUSERAD FAMILJETERAPI (EFFT)

Läker anknytningsskador i relationer och skapar motståndskraft och psykisk hälsa.

emotionellt fokuserad familjeterapi EFFT

Emotionellt fokuserad familjeterapi

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en EFFT är en anknytnings och emotionsbaserad familjeterapi som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att läka trasiga anknytningsband och hela splittrade familjer. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning i familjer genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete och omsorgssystem. Det finns i EFFT ett särskilt fokus på hur föräldrarnas samarbete ser ut. En EFFT- terapeut arbetar målinriktat för att stärka samarbetet och alliansen dem emellan. I forskning kring barn och ungas psykiska hälsa finns starka indikationer på att hur föräldrarnas samspel fungerar, påverkar klimatet i familjen, och hur barnen mår.  En EFFT-terapeut fokuserar på de emotionella erfarenheterna i en familj och de problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få en trygg kontakt med varandra. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.