Fighting for connection: EFT och våld i parrelationen

Jef och Lieven i New York
Lieven Migerode (till vänster) och Jef Slootmaeckers ( till höger) i New York.

Jef och Lieven tränar och utbildar center specialiserade inom våld i nära relation i Belgien,
Nederländerna och Norge. Denna workshop har de gjort för EFT terapeuter i Belgien,
Nederländerna, Utah, New York, Las Vegas, Rumänien, Grekland, Sverige, Irland,
Schweiz, Quebec & London och även korta webbseminarier i Denver och Mexiko.

Forskning visar att våld i nära relationer är ganska frekvent, och ännu mer hos par
som söker parterapi. Emellertid förblir ämnet våld ofta dolt för terapeuten. Ibland
avvisas par som söker terapi på grund av kontraindikationer om inte en primär
individuell behandling finns kring våldet. Visionen för denna workshop är att
synliggöra att det i många parrelationer där det förekommer våld, är det de
underliggande starka, tunga negativa interaktionsmönstren som är avgörande
för våldet. Vi betonar hur dessa mönster kan förstås i en anknytningsram.

När våldet i parrelationen blir föremål för den terapeutiska processen är det
anmärkningsvärt att dessa par faktiskt mest av allt vill att vi, terapeuter, ska
arbeta mot en tryggare relation där de kan hålla ihop och där våldet upphör.
Hur kan detta bli möjligt när våld ofta ses som en kontraindikation för parterapi
och vid EFT?

Utifrån ny forskning och den kunskap som finns om våld i parrelationer och
parens erfarenheter, arbetade Lieven och Jef tillsammans för att skapa en
bättre förståelse för denna svåra relationsdynamik.

Deras arbete bygger på EFT, eftersom EFT som anknytningsbaserad
psykoterapi är väl lämpad att hjälpa par att stoppa våldet och hitta en tryggare
anknytning igen.

I denna workshop presenterar vi en teoretisk modell för hur vi kan förstå våld i
parrelationen ur ett anknytningsfokuserat perspektiv. I detta utesluter vi
instrumentellt våld som terroriserar och kontrollerar den ena partnern
eftersom dess underliggande kontrollmekanism gör den olämplig för parterapi.
Vi förfinar konsten att arbeta med EFT mot en terapeutisk process där hopp
och ansvarstagande går hand i hand med att fördjupa arbetet med
emotionerna och med att bryta det negativa samspelsmönstret.
Att acceptera det mänskliga hos var och en i paret och samtidigt hålla var och
en ansvarig för sina handlingar är nyckeln.
Vi beskriver specifika interventioner att använda i parterapin och diskuterar
flera viktiga ämnen som bedömning, nedtrappning, hur betydelsen av
anknytning när det gäller våld och terapeutens roll och upplevelser.

Vi kommer att presentera en möjlig väg för terapeuten i förståelsen och
arbetet med våld i parrelationen. Vi räknar med att deltagarna kan omsätta
denna kunskap och modell att fungera i det sammanhang och kultur som hen
arbetar i. Vi kommer att skapa utrymme för samtal kring hur detta kan gå till.

Vi kommer att använda oss av videomaterial, rollspel, reflektioner och
övningar, och skapa utrymme för samtal och diskussion.

Jef Slootmaeckers (till vänster) och Lieven Migerode.

Jef Slootmaeckers, certifierad EFT terapeut, handledare och Trainer (ICEEFT). Jef har
arbetat i 15 år med våld i nära relation. Han har specialiserat sig i EFT och våld i
parrelationen. Under de senaste 5 åren har Jef tränat och utbildat ett stort antal team som
arbetar med de starkt reaktiva och våldsamma par. Tillsammans med Lieven Migerode har
han publicerat ett flertal artiklar och skrivit en bok om våld i parrelationen och parterapi.

Lieven Migerode, certifierad EFT terapeut, handledare och Trainer (ICEEFT). Lieven
introducerade EFT och Sue Johnson i Belgien på “Good Enough Couple Congress”, 2006. Han har tidigare publicerat ett flertal artiklar och skrivit en bok inom området våld i
parrelationen och kärlek, samt om kärlek. Tillsammans med Jef Slootmaeckers har Liven
publicerat ett flertal artiklar och skrivit en bok om våld i parrelationen och parterapi.

Behörighet: Grundkurs i EFT.

Datum & tid: 19- 20, Oktober 2023. Båda dagarna kl 9:00 – 16:00.

Plats: Ersta konferens ( i Stockholm). Läs mer om Ersta.

Pris: 6600 kr + moms.

   

Fel: Kontaktformulär hittades inte.