Hitta en terapeut

EFT Sverige hittar du terapeuter som bedriver EFT över hela landet. De finns i fem utbildningsnivåer på terapeuterna. De är indelade i följande nivåer:

  • Grundkurs i EFT
  • Fördjupningskurs + handledning
  • Certifierad EFT terapeut
  • EFT-handledare
  • Lärare och handledare i EFT.

Här hittar du terapeuterna: EFT Sverige.

EFT Sverige - hitta en terapeut