Välkommen till Stockholms EFT Center

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används inom parterapi, men även inom individuell terapi och familjeterapi. Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Forskningsunderlaget uppfyller högsta forskningsstandarden enligt de riktlinjer för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association). EFT skapades på 80-talet av dr Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag i många delar av världen.

Läs mer om EFT.

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Stockholms EFT Center är anslutet till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT.  

The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Stockholm EFT Center är ett utbildningscenter kring EFT. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och i Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och tillämpning också följs i Sverige.

Centret grundades Jens Mebius, MSc och EFT Trainer (av ICEEFT godkänd utbildare i EFT). Jens är idag en av ledarna för centret. Han är även handledare i EFT. Jens är en av de terapeuter som arbetat längst med EFT i Sverige. Han har även lång erfarenhet av att undervisa och föreläsa om EFT, exempelvis på PDT delen av psykologprogrammet på Uppsala Universitet och Lunds Universitetet psykoterapiutbildningar. Jens har också föreläst på toppkonferensen för ICEEFT i San Diego. Han har handlett och handleder många familjerådgivare och parterapeuter över hela landet. Metoden arbetar han dagligen med online i parterapi och individuell terapi. För direktkontakt med Jens gå in på www.humanprocess.se.

Jens Mebius
Jens Mebius

Marianne Gustafsson är med och leder Stockholms EFT Center. Utbildar i EFT tillsammans med Jens. Hon är EFT-terapeut och handledare i EFT och under utbildning till EFT-trainer. Marianne är en uppskattad föreläsare och handledare. Hon har bland annat föreläst om EFT på den nationella Familjeterapikongressen och på högskolan SAPU. Hon handleder i EFT i både privat och offentlig verksamhet. Hon är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Marianne är verksam på egen mottagning och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT i Stockholm. Hon har även tidigare erfarenhet av familjerådgivning och familjeterapi. Om du vill ha direktkontakt med Marianne gå in på www.livsverk.se.

Marianne Gustafsson
Marianne Gustafsson

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Grundkursen i emotionellt fokuserad terapi (EFT) är framförallt inriktad på parterapi. EFT är en av få parterapimetoder med bra evidensbaserat behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och EFT innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskning kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras kärleksrelation blir trygg, intim och tillitsfull.

Nästa Online 20 – 21 april & 4 – 5 maj, 2023

Boka nu!

Nästa i Stockholm 3 – 6 oktober, 2023.

Lediga platser!

Grundkurs i EFT

Fördjupningskursen i EFT – 4 tillfällen Online eller i Stockholm

För dig som vill fördjupa dina kunskaper och utvecklas till EFT-terapeut

När du har gått en grundkurs i EFT och fått en grundläggande kunskap om vad Emotionellt fokuserad terapi är finns möjligheten till nästa steg. Fördjupningen riktas till dig som på fördjupa dina kunskaper och din förståelse om EFT. På Fördjupningskursen vill vi att dina EFT- kunskaper landar och integreras i dig själv. Gruppen är mindre och vi får gott om tid till din egen utveckling. Här finns utrymme för att stanna upp och reflektera kring din egen terapeutiska stil, och du får handledning på ditt arbete.

I kursen tränar vi EFT-interventioner i rollspel du får handledning på minst ett av dina kliniska arbeten. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper.

Nästa i Stockholm

24-25 augusti, 7 – 8 september, 16 – 17 november & 30 november – 1 december 2023.

Lediga platser!

Fördjupningskurs i EFT

EFT OCH VÅLD I PARRELATIONEN

19- 20, Oktober 2023 – I STOCKHOLM

Forskning visar att våld i nära relationer är ganska frekvent, och ännu mer hos par
som söker parterapi. Emellertid förblir ämnet våld ofta dolt för terapeuten. Ibland
avvisas par som söker terapi på grund av kontraindikationer om inte en primär
individuell behandling finns kring våldet. Visionen för denna workshop är att
synliggöra att det i många parrelationer där det förekommer våld, är det de
underliggande starka, tunga negativa interaktionsmönstren som är avgörande
för våldet. Vi betonar hur dessa mönster kan förstås i en anknytningsram.

När våldet i parrelationen blir föremål för den terapeutiska processen är det
anmärkningsvärt att dessa par faktiskt mest av allt vill att vi, terapeuter, ska
arbeta mot en tryggare relation där de kan hålla ihop och där våldet upphör.
Hur kan detta bli möjligt när våld ofta ses som en kontraindikation för parterapi
och vid EFT?

Utifrån ny forskning och den kunskap som finns om våld i parrelationer och
parens erfarenheter, arbetade Lieven och Jef tillsammans för att skapa en
bättre förståelse för denna svåra relationsdynamik.

Eft och våld
Jef Slootmaeckers (till vänster) och Lieven Migerode.

EFT-verkstad i Stockholm

EFT-VERKSTAD är en form av community/center event där fokus ligger på fördjupning och utveckling i EFT-metoden där varje tillfälle är unikt med ett särskilt tema eller med parterapi Live! Ett kreativt forum för dig som vill utveckla dina förmågor och möta kollegor i återkommande spännande events. 

Du som deltagare har möjlighet att:

  • Ta med ett par som du vill ha hjälp med som får en parterapisession Live inför verkstadens deltagare. 
  • Ta med en film som du vill ha handledning på och som visas för deltagarna.
  • Ta med en fråga, ett problem eller annan fundering som skapar ett tema för verkstaden.
  • Kom med endast som deltagare och bidra med dina reflektioner och fördjupa ditt lärande.

OBS! Finns det Live-par prioriterar vi dessa.

EFT verkstad