Grundkurs i EFT (externship) – I Stockholm eller Online

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Grundkursen i emotionellt fokuserad terapi (EFT) är framförallt inriktad på parterapi. EFT är en av få parterapimetoder med bra evidensbaserat behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och EFT innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskning kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras kärleksrelation blir trygg, intim och tillitsfull.

Grundkurs i EFT

Vad lär du dig på grundkursen i EFT?

Grundkursen i EFT (externship) är en 4-dagarskurs som ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett riktiga par under kursen. Kursen belyser även översiktligt hur metoden tillämpas på individuell terapi och även familjeterapi.

Första steget mot att bli certifierad EFT terapeut

Kursen arrangeras i samarbete med ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy) och är det första steget mot att bli certifierad EFT-terapeut. När du är klar med grundkrusen har du möjlighet att gå fördjupningskursen i EFT.

ICEEFT medlemskap

Behörighet till denna grundkurs

För att bli antagen till grundkursen i EFT (Externship) krävs att den sökande har en akademisk utbildning. Den sökande skall tillhöra någon av gruppera nedan:

 • Examen som socionom.
 • Legitimerad psykoterapeut.
 • Legitimerad psykolog.
 • Legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
 • Annan motsvarande examen som ska vara på minst 180 högskolepoäng.
 • Eller ha ett European certificate for psychotherapy.

För samtliga grupper gäller också att man skall vara yrkesverksam inom relevant område.

Online eller fysiskt på plats i Stockholm

Kursen innehåller samma moment och är likvärdiga, oavsett om du väljer att gå på en kurs online eller en kurs som går i kurslokal i Stockholm.

Kursledare

Jens Mebius, MSc
Jens är certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare och EFT-trainer (Utbildare i EFT). Han är verksam i egen mottagning online och han är en av de första terapeuterna i Sverige som började inrikta sig på EFT och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är en varm och inspirerande föreläsare.

Jens Mebius

Marianne Gustafsson

Marianne är EFT-terapeut och handledare i EFT och under utbildning till EFT-trainer. Marianne är en uppskattad föreläsare och handledare. Hon är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Marianne har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och en tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta inom familjerådgivning och familjeterapi.

Marianne Gustafsson
Marianne Gustafsson

Praktisk information

Pris:  10 950 kr plus moms. Kursen kan delbetalas utan extra kostnad.

Datum & Tid:

3 – 6 oktober, 2023 – I STOCKHOLM – platser kvar

Kursen pågår mellan 9:00 till 17:00 alla dagarna (du behöver vara med hela tiden för att få kursintyget). Första dagen börjar registreringen kl 8:45.

Plats: Ersta konferens (för kurserna som är i Stockholm). Läs mer om Ersta.

Språk: Kursen hålls på svenska.

Frågor: Hör av dig i kontaktformuläret.

Anmälan till grundkurs i EFT


  Vid val av behörigheten "Annan motsvarande examen som ska vara på minst 180 högskolepoäng." specificera din utbildning.

  Jag vill dela upp min betalning, informera oss om dina behov av delbetalning

  Jag vill få e-postutskick om kommande kurser och events anordnade i Stockholm EFT centers regi (frivilligt).

  När du har anmält dig kommer du få ett mailsvar inom några minuter. Har du inte fått det titta i din skräpmapp. Hittar du fortfarande inte något mailsvar eller upplever andra problem med anmälningsformuläret skicka ett mail till: info@eft-stockholm.se.