Grundkurs i EFT för par (externship) – I Stockholm eller Online

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

EFT för par är en av få parterapimetoder med bra evidensbaserat behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson under 80-talet men fortsätter att utvecklas och nya studier och forskning pågår ständigt.

Emotionellt fokuserad parterapi är en experentiellt anknytningsorienterad metod med rötter i humanistisk och systemisk terapi och anknytningsteori. Metoden använder emotionen som medel för att förändra i psykoterapi. För att terapin ska lyckas behöver terapeuten vara genuint empatisk, varm, intonad och närvarande. I upprepade studier har forskning kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras kärleksrelation blir trygg, intim och tillitsfull.

Grundkurs i EFT

Vad lär du dig på grundkursen i EFT?

Grundkursen i EFT för par (externship) är en 4-dagarskurs som ger en grundlig introduktion till metoden. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett riktiga par under kursen.

Första steget mot att bli certifierad EFT terapeut

Kursen arrangeras i samarbete med ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy) och är det första steget mot att bli certifierad EFT-terapeut. När du är klar med grundkrusen har du möjlighet att gå fördjupningskursen i EFT.

ICEEFT medlemskap

Behörighet till denna grundkurs

För att bli antagen till grundkursen i EFT (Externship) krävs att den sökande har en akademisk utbildning. Den sökande skall tillhöra någon av gruppera nedan:

  • Examen som socionom.
  • Legitimerad psykoterapeut.
  • Legitimerad psykolog.
  • Legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Annan motsvarande examen som ska vara på minst 180 högskolepoäng.
  • Eller ha ett European certificate for psychotherapy.

För samtliga grupper gäller också att man skall vara yrkesverksam inom relevant område.

Online eller fysiskt på plats i Stockholm

Kursen innehåller samma moment och är likvärdiga, oavsett om du väljer att gå på en kurs online eller en kurs som går i kurslokal i Stockholm.

Anmälan och mera information