Grundkurs i EFT (externship) – Stockholm

grundkurs i EFT i Stockholm

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Emotionellt fokuserad parterapi är en av få parterapimetoder med dokumenterat gott och varaktigt behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och teorin innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskarna kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras relation blir harmonisk, intim och trygg.

Vad lär du dig på grundkursen i EFT?

Grundkursen i EFT (externship)är en 4-dagarskurssom ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett eller två riktiga par under kursen.

Första steget mot att bli certifierad EFT terapeut

Kursen arrangerasi samarbete med ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy)och är detförsta steget mot att bli en certifierad EFT-terapeut.

Behörighet

För att bli antagen till grundkursen i EFT (Externship) krävs att den sökande har en akademisk utbildning. Den sökande skall tillhöra någon av gruppera nedan:

  • Examen som socionom.
  • Legitimerad psykoterapeut.
  • Legitimerad psykolog.
  • Legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Annan motsvarande examen som ska vara på minst 180 högskolepoäng.
  • Eller ha ett European certificate for psychotherapy.

För samtliga grupper gäller också att man skall vara yrkesverksam inom relevant område.

Kursledare

Jens Mebius, MSc
Jens är certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare och EFT-trainer. Han är verksam i egen mottagning i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är en varm och inspirerande föreläsare och är den som kommer att hålla grundkursen. Läs mer här: om Jens Mebius.

Praktisk information

Pris: 9 900 kr plus moms. Fika ingår. Kursen kan delbetalas utan extra kostnad.

Datum & Tid:

26-29 mars 2019 – inga platser kvar

8-11 oktober 2019 – begränsat antal platser

Kursen pågår mellan 9:00 till 17:00 alla dagarna (du behöver vara med hela tiden för att få kursintyget). Första dagen börjar registreringen kl 8:30.

Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).

Språk: Kursen hålls på svenska.

Frågor: Hör av dig i kontaktformuläret.

Anmälan till grundkurs i EFT

Jag vill dela upp min betalning av grundkursen.

Jag vill få e-postutskick om kommande kurser och events anordnade i Stockholm EFT centers regi (frivilligt).