Böcker

The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection

(2004) Sue Johnson. Översatt till 11 språk.

Grundboken om EFT.

Köp den på Bokus.

Köp den på Adlibris.


Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love (2008) Sue Johnson. Översatt till 21 språk. Boken finns på svenska med titeln Håll om mig: Sju livsavgörande samtal om kärlek. Den finns att köpa på Ordglobs förlag.  

En självhjälpsbok för par. Rekommenderas varmt.

Köp den på engelska på adlibris.

Köp den på engelska på bokus.

Köp den på svenska på ordglobs förlag.

För dig som är intresserad av att starta kurser baserade på håll om mig så hittar du utbildningsmaterialet här.

Köp utbildningsmaterialet till håll om mig.

Det går också att göra en beställning av utbildningsfilmerna + materialet på den här länken. 


 Becoming an Emotionally Focused Couple Therapist: The Workbook (2005) Sue Johnson, Brent Bradley, Jim Furrow, Alison Lee, Gail Palmer, Doug Tilley & Scott Woolley.

En bra bok för dig som vill bli EFT terapeut.

Köp på Bokus.

Köp på Adlibris.


The Emotionally Focused Casebook New Directions in Treating Couples

(2011) Edited by James Furrow, Sue Johnson & Brent Bradley.

Tar upp hur EFT tillämpas inom många områden.

Köp på Bokus

Köp på Adlibris


Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors: Strengthening Attachment Bonds (2002) Sue Johnson.

Hur EFT tillämpas med trauma.

Köp den på Bokus.

Köp den på Adlibris.


Love Sense: The Revolutionary New Science of Romantic Relationships

(2013) Sue Johnson. Översatt till 13 språk.

En ingående bok om hur anknytning genomsyrar parrelationen och hur anknytning används i EFT.

Köp boken på adlibris

Köp boken på Bokus


Stepping into Emotionally Focused Couple Therapy: Key Ingredients of Change (2017)  Lorrie L Brubacher.

En bra grundbok om EFT.

Köp på Bokus 

Köp på Adlibris

 


Attachment Processes in Couple and Family Therapy (2003) Edited by Sue Johnon and Valerie E. Whiffen.

En antologi med bland annat EFT.

Köp på Bokus

Köp på Adlibris


Created for Connection The “Hold Me Tight” Guide for Christian Couples

(2016) Sue Johnson with Kenny Sanderfer. Available Oct. 4, 2016.

Hold me tight eller håll om mig med inrikting för kristna par.

Köp på bokus

Köp på adlibris


An Emotionally Focused Workbook for Couples: The Two of Us (2014) Veronica Kallos-Lilly and Jenny Fitzgerald

En självhjälpsbok för par.

Köp på adlibris

Köp på bokus