Fördjupningskurs i EFT (Core Skills) – I Stockholm eller Online

För dig som vill fördjupa dina kunskaper och utvecklas till EFT-terapeut

När du har gått en grundkurs i EFT och fått en grundläggande kunskap om vad Emotionellt fokuserad terapi är finns möjligheten till nästa steg. Fördjupningen riktas till dig som på fördjupa dina kunskaper och din förståelse om EFT, och därigenom starta din resa mot att bli EFT-terapeut. På Fördjupningskursen vill vi att dina EFT- kunskaper landar och integreras i dig själv. Gruppen är mindre och vi får gott om tid till din egen utveckling. Här finns utrymme för att stanna upp och reflektera kring din egen terapeutiska stil, och du får handledning på ditt arbete. När du fullgjort denna del kan du gå vidare mot en internationell certifiering i EFT-metoden. För oss som gjort hela denna resa vet att här öppnas en ny värld. 

I kursen tränar vi EFT-interventioner i rollspel du får handledning på minst ett av dina kliniska arbeten. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper.

Forskningsstudier om EFT-utbildningarnas effekt visar att det sker en markant ökning av deltagarnas utveckling av kompetens i EFT-metoden särskilt i slutet av Fördjupningskursen.

Fördjupningskurs i EFT

Andra steget mot att bli certifierad EFT terapeut

Kursen arrangeras i samarbete med ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy) och denna fördjupningskurs är det andra steget mot att bli en certifierad EFT-terapeut. Kursen innehåll är både en Basic Core Skills och Advanced Core Skills.

Behörighet till den denna fördjupningskurs

  • För att bli antagen till fördjupningskursen  i EFT (Externship) krävs att den sökande har en gått en grundkurs i EFT (Externship) och även uppfylla grundkursen behörighetskrav.
  • Du skall även ha fler än ett par i parterapi medan fördjupningskursen i EFT pågår.
  • Du ska även ha med dig en videofilm där du arbetar med ett par. Det behöver inte vara bra EFT, utan det är ett tillfälle att lära dig använda mera av EFT som metod i ditt kliniska arbete.

Online eller fysiskt på plats i Stockholm

Kursen innehåller samma moment och är likvärdiga, oavsett om du väljer att gå på en kurs online eller en kurs som går i kurslokal i Stockholm.

Kursledare

Jens Mebius, MSc
Jens är certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare och EFT-trainer (Utbildare i EFT). Han är verksam i egen mottagning online och han är en av de första terapeuterna i Sverige som började inrikta sig på EFT och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är en varm och inspirerande föreläsare.

Jens Mebius
Jens Mebius

Marianne Gustafsson

Marianne är EFT-terapeut och handledare i EFT och EFT-trainer. Hon är en uppskattad föreläsare och handledare. Marianne är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och en tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta inom familjerådgivning och familjeterapi.

Marianne Gustafsson
Marianne Gustafsson

Praktisk information

Ordinarie pris 20 995 kr.

Kursen kan delbetalas utan extra kostnad. Begränsat antal platser.

Datum & Tid: Kursen är vid fyra olika tillfällen som är två dagar per tillfälle. 

Kursen pågår mellan 9:00 till 16:00 alla dagarna (du behöver vara med alla tillfällena för att få kursintyget).

Kursdatum:

I STOCKHOLM 2025: 4 – 5 september, 2 – 3 oktober, 6 – 7 november och 4 – 5 december – Lediga platser.

Närvaro krävs på alla datum

Plats: Ersta konferens (för kurserna som är i Stockholm). Läs mer om Ersta.

Språk: Kursen hålls på svenska.

Frågor: Hör av dig i kontaktformuläret.

Anmälan
    Första fakturan skickas direkt, därefter sker betalningarna månadsvis till hela beloppet är betalat. Kursavgiften behöver vara betald i sin helhet innan kursstarten.

    Jag vill få e-postutskick om kommande kurser och events anordnade i Stockholm EFT centers regi (frivilligt).

    När du har anmält dig kommer du få ett mailsvar inom några minuter. Har du inte fått mailet, titta i din skräpmapp. Hittar du fortfarande inte något mailsvar eller upplever andra problem med anmälningsformuläret skicka ett mail till: info@eft-stockholm.se.