Fördjupningskurs i EFT (Core Skills)

För dig som gått grundkursen i EFT finns nu möjligheten att fördjupa dina färdigheter i emotionellt fokuserad parterapi. På denna fördjupningskurs läggs stort fokus på att fördjupa teorin och den kliniska tillämpningen som du fick en grundläggande kunskap om på grundkursen i EFT.

Du kommer på denna fördjupningskurs träna EFT-interventioner i rollspel och få handledning på ditt eget parterapeutiska arbete. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper. Du kommer även få återkoppling på arbetet med ett av dina par.

Fördjupningskurs i EFT

Andra steget mot att bli certifierad EFT terapeut

Kursen arrangeras i samarbete med ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy) och denna fördjupningskurs är det andra steget mot att bli en certifierad EFT-terapeut.

Behörighet till den denna fördjupningskurs

  • För att bli antagen till fördjupningskursen  i EFT (Externship) krävs att den sökande har en gått en grundkurs i EFT (Externship).
  • Du skall även ha fler än ett par i parterapi medan fördjupningskursen i EFT pågår.
  • Du ska även ha med dig en videofilm där du arbetar med ett par. Det behöver inte vara bra EFT, utan det är ett tillfälle att lära dig använda mera av EFT som metod i ditt kliniska arbete.

Kursledare

Jens Mebius, MSc
Jens är certifierad EFT-terapeut, handledare i EFT och EFT Trainer. Han är verksam i egen mottagning i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är en varm och inspirerande föreläsare och är den som kommer att hålla grundkursen. Läs mer här: om Jens Mebius.

EFT trainer Jens Mebius, MSc
EFT trainer Jens Mebius, MSc

Praktisk information

Pris: 16 500 kr plus moms. Kursen kan delbetalas utan extra kostnad. Begränsat antal platser.

Datum & Tid: Kursen är vid fyra olika tillfällen som är två dagar per tillfälle. 

Kursen pågår mellan 9:00 till 16:00 alla dagarna (du behöver vara med alla tillfällena för att få kursintyget).

Kursdatum:

ONLINE – 6-7 Maj 2021, 3-4 Juni , 9-10 September & 23-24 September – År 2021.

Språk: Kursen hålls på svenska.

Frågor: Hör av dig i kontaktformuläret.

Anmälan

    Jag vill dela upp min betalning av kursen.

    Jag vill få e-postutskick om kommande kurser och events anordnade i Stockholm EFT centers regi (frivilligt).