Höstseminarium – Community event

Höstseminarium EFT

”Helande ögonblick”

Stockholms EFT Center bjuder in till vårt första Höstseminarium och vill med detta seminarium inspirera dig till att blicka inåt på den process du möter i rummet när du arbetar med EFT. Vi ser fram emot en dag fylld av härligt mingel, spännande reflektioner, föreläsningar och en härlig kväll med middag tillsammans! 

När: Fredag den 10 november kl 9.00-17.00

Var: Ersta konferens & hotell. Erstagatan 1K, Stockholm

Behörighet: Grundkurs i EFT (Externship)

Pris:  2400 kr ex moms.

 1. Heldagsseminarium inklusive förmiddags- och eftermiddagsfika
 2. Gemensam middag på kvällen (betalas separat på plats) – info om restaurang kommer senare.

WORKSHOPS

9.30-12.00 “The Pursuer’s Shame: The Importance of the Hidden Emotional Layers of the Pursuer’s Pursuit” Mitchell Smolkin

Workshopen sker på engelska.

The pursuer is often closely aligned with the goals of the therapist. They are the ones who usually bring the couple into therapy. They most often take the lead with emailing and booking sessions, and frequently end up at our doors and in our chairs “burnt-out”, having talked about (and been in) therapy for years. They mirror in some ways a hidden bias in our work, which is the prioritization of emotional expression, usually in the form of language. Yet not all cultures consider emotional expression a positive attribute, in fact it can be seen as a sign that something is wrong with someone. 

Part of the challenge for the therapist is to think critically about each partner’s way of coping with their attachment panic and to make them understandable to each other. One of the primary tools that we have to do that is to descend into the primary emotions that are driving these coping behaviours. If we fall prey to the oversimplified idea that expressing emotion is the via regia to healthy relationships, then we can easily become blinded by the protests of the pursuer and focus our attention on a unipolar conceptualization that overpathologizes avoidance. This leads to sessions that miss key opportunities to explore the pursuers core emotions and slow down the process so that they too can have the space to disclose and reveal myriad views of themselves and others that humanize them to the more avoidant partner, and as a result, balance the couples therapy in important and corrective ways.

In this workshop, we will explore:

 • How to think critically about one’s conceptualization of the relationship especially in light of a strong pursuer
 • What to listen for in the session when we are too closely aligned with the pursuer’s goals
 • How to safely shift the attention to the pursuer’s own core emotions, even in the early stages of therapy before Stage 2 pursuer softening
 • Why it is so helpful to reveal and make explicit feelings of shame that pursuer’s often carry underneath their strong bids for attachment

Mitchell Smolkin

Registered Psychotherapist, Certified EFT Therapist and Supervisor – Jungian Psychoanalyst
Mitchell Smolkin has worked with thousands of clients and trained therapists from around the world. Originally from Toronto, where he is a Registered Psychotherapist in Ontario, Mitchell has undergone rigorous training in a number of specialized areas in the field of psychology.

13.00-14.00 ”Blicka inåt”, Marianne Gustafsson

I denna workshop tar Marianne med oss till utmanande stunder där vi som terapeuter kan tappa kurs, uppleva kaos eller bli förvirrade av det som händer i rummet. Workshopen lägger fokus på hur vi kan använda oss själva som verktyg för att organisera oss och komma igenom blockeringar. 

Marianne Gustafsson

Marianne Gustafsson leder Stockholms EFT Center tillsammans med Jens Mebius. Hon är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi i systemisk inriktning. Certifierad EFT-terapeut och handledare i utbildning till EFT-trainer. Hon är en uppskattad föreläsare och handledare och handleder i EFT i både privat och offentlig verksamhet. Marianne driver egen psykoterapi mottagning och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT.

14.30-15.45 ”På väg mot stabilisering med hjälp av EFT tangon”, Jens Mebius

En utbildningsfilm på svenska om emotionellt fokuserad terapi (EFT). I filmen får du se hur terapeuten och paret arbetar i första nivån/fasen (Stage 1) av terapin, med nedtrappning av konflikten utifrån arbetet med ”Tangon”. Filmen demonstrerar pedagogiskt flera olika interventioner och du får en nära upplevelse av parterapi enligt EFT. Samtalet i filmen är ett rollspel med erfarna parterapeuter Diana Alexandroff och Marcus Westergren som skådespelare. Filmen har visats en gång tidigare i sin helhet i början av pandemin online.

Diana och Marcus spelar par i filmen.
Marcus och Diana spelar par i filmen
Jens som terapeut i filmen
Jens Mebius

Jens Mebius, MSc och certifierad EFT terapeut, handledare och EFT Trainer samt grundare av Stockholms EFT Center. Jens är en av de terapeuter som arbetat längst med EFT i Sverige. Han har lång erfarenhet av att undervisa och föreläsa om EFT, exempelvis på PDT delen av psykologprogrammet, Uppsala universitet och på Lunds universitets psykoterapiprogram. Jens handleder många familjerådgivare och parterapeuter i Sverige. Metoden arbetar han dagligen med online i parterapioch individuell terapi. 

16.15-16.45 Forskningsprojekt, EFT intervention till föräldrar med barn diagnosticerat med cancer, Lisa Ljungman och Anna Wikman

Lisa Ljungman, Leg. Psykolog, Docent i medicinsk psykologi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Anna Wikman, Leg. Psykoterapeut, Docent i vårdvetenskap, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Föräldrar till barn som diagnosticerats med cancer utsätts för enormt stora påfrestningar både individuellt och i sin parrelation. Trots detta saknas det i dagsläget stöd för föräldrar inom den barnonkologiska vården. I det här forskningsprojektet kommer vi därför att utvärdera om EFT skulle kunna vara till nytta för föräldrapar som har ett barn som diagnosticerats med cancer. Projektet kommer att genomföras under tre år och inledas med att föräldrar djupintervjuas om sitt relationsfungerande och sitt psykiska mående. Därefter kommer vi göra vissa anpassningar av EFT interventionen för att passa målgruppen. I fokusgrupper kommer sedan föräldrar att få ta del av EFT interventionens tekniker och eventuella anpassningar och ge feedback på detta. I sista delen av projektet kommer EFT interventionen sedan testas på 25 föräldrapar för att utvärdera om den verkar vara genomförbar och effektiv även i barn-onkologisk kontext. Vår förhoppning med projektet är att vi efter att vi genomfört en nationell randomiserad kontrollerad klinisk studie av EFT kommer kunna implementera metoden inom barnonkologiskt vård och därmed förbättra omhändertagandet av familjer som drabbas av barncancer i framtiden.

SCHEMA FÖR DAGEN

 • 9.00 Välkomna!
 • 9.30 – 12.00,  ”The pursuer´s shame”, Mitchell Smolkin
 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13.00 -14.00, ”Blicka inåt”, Marianne Gustafsson
 • 14.15 fika
 • 14.30-15.45 ”På väg mot stabilisering med hjälp av EFT tangon”. Filmvisning på svenska med frågestund.
 • 16.00-16.15 Bensträckare
 • 16.15-16.45 Rapport från första pågående forskningsstudien i Sverige om EFT.
 • 16.45-17.00 Avslutning
 • 18.30 Middag på trevlig restaurang för alla som vill.

Anmälan

  Jag vill vara med på middagen efter seminariet till självkostnadspris.

  Jag vill få e-postutskick om kommande kurser och events anordnade i Stockholm EFT centers regi (frivilligt).