Ståndpunkt om mångfald

Vi siktar mot att odla ett klimat för integration, en miljö där alla kan känna sig trygga, lika värda, omhändertagna och givna möjlighet att skapa meningsfulla kontakter med varandra. I alla delar av vårt arbete strävar vi efter att förkroppsliga vad vi hoppas kunna se i världen – en rättvis kärleksfull mänsklighet och ett samhälle där människor är fria att vara sig själva – där människor kan omfamna sina mest grundläggande universella mänskliga anknytningsbehov utan rädsla för förföljelse eller marginalisering på grund av religiositet, ras, etniskt eller nationellt ursprung, sexuell läggning, könsmässigt uttryck, ålder, klass, mental hälsa, fysisk karaktär eller funktionshinder. Dessa värden är fundamentala inom forskningen om anknytning och det humanistiska förhållningssättet till interventioner som allt vårt arbete bygger på.

En humanistisk inriktning såsom EFT är samverkande och respektfull. Vi skapar en trygg plats för människor och behandlar dem som personer inte problem eller diagnoser. Vår metod är icke-patologisk i praktiken. Våra värderingar är inkluderande och egalitära där vi ser mänsklig kontakt som helig – något att hedra och odla. Vår vetenskapliga och teoretiska bas beskriver emotioner och anknytning som något universellt, samtidigt som vi respekterar individuella skillnader.