Ståndpunkt om mångfald, filosofi & vision

Ståndpunkt om mångfald

ICEEFT och alla deras center såsom Stockholms EFT Center har en ståndpunkt om mångfald, den lyder så här:

På International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy (EFT) är vi engagerade i att utveckla trygga och motståndskraftiga individer samt framgångsrika och förtroendefulla relationer mellan partner och inom familjer över här i världen. Som sådana tar vi ställning mot alla former av rasism och diskriminering och stödjer den svarta gemenskapen. Med nya ögon fördömer vi systemisk rasismens avskyvärda påverkan på vår värld, våra samhällen och vår egen organisation.

Vi åtar oss att lyssna, lära och växa så att vi bättre kan förkroppsliga våra värden om inkludering, jämlikhet och mångfald. Vi kan och kommer att göra bättre. Som en gemenskap förbinder vi oss att bli en antirasistisk organisation, arbeta i nära samarbete med vår mångfaldskommitté samt med medlemmar i vår gemenskap som har upplevt marginalisering. Tillsammans kommer vi att bekämpa rasism, både som princip och som en konkret verklighet i våra utbildningsprogram, vårt kliniska arbete och våra interaktioner med samhällen över olika länder och kulturer.

Vårt förnyade mål är att dela med oss av vår expertis och kunskap i tjänst för att läka rasismens trauma, hjälpa människor att värdera olikheter samtidigt som vi bekräftar vår gemensamma mänsklighet. Vi kommer att ta mer fokuserade och medvetna åtgärder för att välkomna och främja större öppenhet och medkänsla i alla våra strävanden.

Med inkludering, rättvisa och mångfald som grundvärden kommer vårt arbete att fortsätta vara rotat i anknytningens vetenskap, som hävdar att vi alla är kopplade för anslutning och delar gemensamma behov av att bli sedda, värderade och stödda av andra.

Med så mycket att lära kommer vi att förbli nyfikna och engagerade i våra strävanden att bli en rättvis organisation där alla kan blomstra – tills vi får det rätt. Genom att arbeta tillsammans kommer vi att nå dit.

Vi strävar efter att odla en klimat av inkludering, en miljö där alla kan känna sig säkra, uppskattade, omhändertagna och få möjlighet att skapa meningsfulla förbindelser med varandra. I alla aspekter av vårt arbete strävar vi efter att förkroppsliga det vi hoppas se i världen – en rättvis och kärleksfull mänsklighet och samhälle där människor är fria att vara sig själva fullt ut – där människor kan omfamna sina mest grundläggande universella behov av anknytning utan rädsla för förföljelse eller marginalisering på grund av religion, ras, etnisk eller national bakgrund, sexuell läggning, könsuttryck, ålder, klass, mental hälsa, fysisk karaktär eller förmåga. Dessa värden är inneboende i anknytningsvetenskapen och den humanistiska ansatsen till intervention som allt vårt arbete bygger på. Specifikt är humanistiska tillvägagångssätt som EFT samarbetsvilliga och respektfulla. Vi skapar en trygg plats för människor och behandlar dem som personer, inte problem eller typer. Vårt tillvägagångssätt är icke-patologiskt i praktiken. Våra värden är inkluderande och jämlika samtidigt som vi betraktar mänsklig anslutning som något heligt – något att hedra och odla. Vår vetenskapliga och teoretiska grund beskriver centrala universaliteter, känslor och anknytning, samtidigt som vi respekterar individuella skillnader.

Ståndpunkt om mångfald är översatt och här hittar du den engelsk version.

ICEEFTs ståndpunkt om mångfald, vision och filosofi
The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT)