En kort sammanfattning om forskningen i EFT

Högsta standarden för forskning inom psykoterapi

EFT uppfyller den högsta standarden för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association) och liknande organisationer. Sedan 1980-talet har forskningsprogrammet kring EFT systematiskt täckt in alla de faktorer som beskrivs i de optimala modellerna för psykoterapiforskning. Johnson et al. utförde 1999 en metastudie över resultaten från de fyra mest noggranna EFT-studierna som hittills genomförts. De visade en större effektstorlek (1,3) än vad någon annan parintervention hittills uppnått. Studier visar konsekvent utmärkta uppföljningsresultat, och en del studier visar på att signifikanta framsteg fortsätter att göras efter behandling. EFT har en kärna av empirisk forskning med explicit fokus på att observera förändringsprocesser för att försöka förstå hur och varför fenomen uppstår. Gedigna forskningsresultat visar att förändring verkligen uppträder på det sätt som teorin kring EFT föreslår. Denna nivå av koppling mellan förändringsprocessen i sessionen och noggrann resultatmätning är ovanlig inom psykoterapiområdet.

Forskning kring EFT

Även processforskning

EFT är den enda parterapuetiska interventionsmodellen som använder en systematiskt empiriskt validerad teori om vuxenanknytning som underlag för förståelse och minskning av relationsproblem. EFT:s generaliserbarhet för olika typer av klienter och par som lider av dubbeldiagnoser såsom depression och PTSD har undersökts, och resultaten är konsekvent positiva. Även processforskning som adresserar relationers kärnfaktorer, såsom förlåtelse av anknytningssår, har genomförts med positiva resultat. EFT-studier är i allmänhet rigorösa och publicerade i de bästa vetenskapligt granskade tidskrifterna.

EFT fungerar mycket bra

Kortfattat visar EFT-forskningen, som framgår i Johnson 2004 (“Creating Connection: The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy”), att EFT fungerar mycket bra. Resultaten är hållbara över tid, och vi vet HUR det fungerar. Därför kan vi träna terapeuter att intervenera effektivt, och vi vet att det fungerar oavsett typ av population eller problem. Praktiserandet av EFT länkar också överensstämmande med annan forskning kring relationsproblem och vuxenanknytning.

Funktionell magnetresonanstomografi fMRI

Som en del av en ny studie om effekterna av EFT undersöktes med hjälp av fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) hur EFT påverkar tryggheten i anknytningen hos ett par i relation till hur hjärnan signalerar hotbilder. En kort video med sammanfattning av denna studie, “Soothing the Threatened Brain,” kan ses på drsuejohnson.com/videos och här nedan med svensk undertext.

Det pågår för närvarande en resultatstudie som gäller det nya utbildningsprogrammet baserat på EFT, kallat Hold Me Tight® Program: Conversations for Connection. En pilotstudie angående EFT har också nyligen avslutats vid VA i Baltimore med veteranpar som lider av PTSD.

Hitta forskningsstudier och läs vidare

Avslutad och pågående EFT-forskning stöder konsekvent modellens effektivitet. För att hitta listan med publikationer gå till: www.iceeft.com – Research Menu.