Välkommen till Stockholms EFT Center

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod utvecklad för parterapi (EFCT)men som under senare år också utvecklat två ytterligare modaliteter, EFT för individer (EFIT) och EFT för familjer (EFFT). Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Forskningsunderlaget uppfyller högsta forskningsstandarden enligt de riktlinjer för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association). EFT skapades på 80-talet av dr Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag i många delar av världen.

Läs mer om EFT.

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Stockholms EFT Center är anslutet till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT.  

The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Stockholm EFT Center är ett utbildningscenter med för EFT. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och i Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och tillämpning också följs i Sverige.

Grundare av Stockholms EFT Center är Jens Mebius.

Jens är examinerad gestaltterapeut med en master of science in Gestalt psychotherapy och med European cerificate for psychotherapy, certifierad EFT Trainer, handledare och terapeut.

Jens är en av de terapeuter som arbetat längst med EFT i Sverige. Han har lång erfarenhet av att undervisa och föreläsa om EFT, t ex på Uppsala och Lunds universitet. Jens har även föreläst på ICEEFTS internationella konferens i San Diego.

Som aktiv EFT-handledare handleder Jens många familjerådgivare och parterapeuter över landet. Hans dagliga arbete består i huvudsak av EFT-terapi online. För direktkontakt med Jens gå in på www.humanprocess.se.

Jens Mebius
Jens Mebius

Marianne Gustafsson leder Stockholms EFT Center tillsammans med Jens Mebius.

Marianne är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi med systemteoretisk inrikting. Hon är certifierad EFT-handledare och terapeut, samt under utbildning till EFT-trainer.

Marianne är en uppskattad föreläsare och handledare. Hon föreläser t ex om EFT på familjeterapeutiska konferenser och universitetsutbildningar i psykoterapi. Hon handleder i systemisk familjeterapi och metodhandleder i EFT i både privat och offentlig verksamhet.

Marianne driver privat psykoterapi mottagning i Stockholms city där hon möter par, familjer och enskilda i psykoterapi. Hennes vardag varvas mellan psykoterapi, handledning och utbildningsuppdrag i Stockholm och över landet. Marianne blev publicerad i den nordiska tidskriften Fokus på Familjen år 2020 med artikeln “För kärlekens skull”. Den första artikeln om EFT i en svensk facktidskrift. Om du vill ha direktkontakt med Marianne gå in på www.livsverk.se.

Marianne Gustafsson
Marianne Gustafsson

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Grundkursen i emotionellt fokuserad terapi (EFT) är framförallt inriktad på parterapi. EFT är en av få parterapimetoder med bra evidensbaserat behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och EFT innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskning kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras kärleksrelation blir trygg, intim och tillitsfull.

Hösten 2024 i Stockholm, 1-4 oktober.

Lediga platser

Vintern 2025 Online, 23-24 & 30-31 januari

Lediga platser

Grundkurs i EFT

Fördjupningskursen i EFT – 4 tillfällen Online eller i Stockholm

För dig som vill fördjupa dina kunskaper och utvecklas till EFT-terapeut

När du har gått en grundkurs i EFT och fått en grundläggande kunskap om vad Emotionellt fokuserad terapi är finns möjligheten till nästa steg. Fördjupningen riktas till dig som på fördjupa dina kunskaper och din förståelse om EFT. På Fördjupningskursen vill vi att dina EFT- kunskaper landar och integreras i dig själv. Gruppen är mindre och vi får gott om tid till din egen utveckling. Här finns utrymme för att stanna upp och reflektera kring din egen terapeutiska stil, och du får handledning på ditt arbete.

I kursen tränar vi EFT-interventioner i rollspel du får handledning på minst ett av dina kliniska arbeten. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper.

2024 i Stockholm

5-6 sep, 17-18 okt, 14-15 nov och 12-13 dec.

Fullbokad!

Fördjupningskurs i EFT

28-31 maj 2024, Grundkurs (externship) i individuell EFT (EFIT)

Äntligen kommer den första utbildningen i EFIT, Emotionellt fokuserad individuell terapi, till Sverige! Närmare bestämt till Stockholm och Ersta på Södermalm!

Vi är stolta och glada över att välkomna EFT-trainer Ali Barbosa från Mexico till Stockholm för denna 4 – dagars utbildning. Ali är en av de som arbetat längst med EFIT i världen, och har nu blivit en mycket uppskattad EFIT utbildare! Han har en mycket varm och sympatisk stil och kommer leda denna första kurs i EFIT hos oss.

Ali Barbosa
Ali Barbosa

För denna utbildning krävs inte förkunskaper i EFT utan den räknas som en Grundkurs (Externship) i EFT med fullt fokus på den individuella modaliteten.

Du som redan gått en eller flera av våra utbildningar och lärt dig EFT för par, kan genom denna utbildning lära dig att använda EFT även i individuell terapi, där en särskild metodik utvecklats och ett nytt fält börjat ta form i EFT världen.

Du som inte tidigare har gått våra utbildningar kan genom Grundkursen (Externship) i EFIT nu få en väg in i EFT-metoden med fokus på individuell terapi.

Till minne av Sue Johnson,

Det är med stor sorg och djup respekt vi hedrar minnet av Sue Johnson, en verklig pionjär och den drivande kraften bakom den metod vi känner som Emotionellt fokuserad terapi (EFT). Sue var inte bara en visionär inom sitt fält; hon var också en kärleksfull mor och en inspirerande mentor som lämnade ett outplånligt avtryck på både privat och professionellt plan.

“Vi behöver alla känna oss älskade och uppskattade, inte bara för våra prestationer eller egenskaper, utan för den vi är som person.”


Fritt översatt från Love Sence
Fortsätt läsa ”Till minne av Sue Johnson,”