Välkommen till Stockholm EFT Center

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används inom parterapi, men även inom individuell terapi och familjeterapi. Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Forskningsunderlaget uppfyller högsta forskningsstandarden enligt de riktlinjer för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association). EFT skapades på 80-talet av dr Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag i många delar av världen. (läs mer om EFT).

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Stockholm EFT Center är anslutet till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT.  

The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Stockholm EFT Center är ett utbildningscenter kring EFT. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och i Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och tillämpning också följs i Sverige.

Centret grundades Jens Mebius, MSc och EFT Trainer (av ICEEFT godkänd utbildare i EFT). Jens är idag en av ledarna för centret. Han är även handledare i EFT. Jens är en av de terapeuter som arbetat längst med EFT i Sverige. Han har även lång erfarenhet av att undervisa och föreläsa om EFT, exempelvis på PDT delen av psykologprogrammet på Uppsala Universitet och Lunds Universitetet psykoterapiutbildningar. Han har handlett och handleder många familjerådgivare och parterapeuter över hela landet. Metoden arbetar han dagligen med online i parterapi och individuell terapi.

Jens Mebius
Jens Mebius

Marianne Gustafsson är med och leder Stockholms EFT Center. Hon är EFT-terapeut och handledare i EFT och under utbildning till EFT-trainer. Marianne är en uppskattad föreläsare och handledare. Hon är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Marianne är verksam på egen mottagning och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT i Stockholm. Hon har även tidigare erfarenhet av familjerådgivning och familjeterapi.

Marianne Gustafsson
Marianne Gustafsson

Grundkurs i EFT – 4 dagar i Stockholm eller online

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Grundkursen i emotionellt fokuserad terapi (EFT) är framförallt inriktad på parterapi. EFT är en av få parterapimetoder med bra evidensbaserat behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och EFT innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskning kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras kärleksrelation blir trygg, intim och tillitsfull.

Grundkurs i EFT

Vad lär du dig på grundkursen i EFT?

Grundkursen i EFT (externship) är en 4-dagarskurs som ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett riktiga par under kursen. Kursen belyser även översiktligt hur metoden tillämpas på individuell terapi och även familjeterapi.

Fördjupningskursen i EFT – 4 tillfällen Online eller i Stockholm

För dig som vill fördjupa dina kunskaper och utvecklas till EFT-terapeut

När du har gått en grundkurs i EFT och fått en grundläggande kunskap om vad Emotionellt fokuserad terapi är finns möjligheten till nästa steg. Fördjupningen riktas till dig som på fördjupa dina kunskaper och din förståelse om EFT, och därigenom starta din resa mot att bli EFT-terapeut. På Fördjupningskursen vill vi att dina EFT- kunskaper landar och integreras i dig själv. Gruppen är mindre och vi får gott om tid till din egen utveckling. Här finns utrymme för att stanna upp och reflektera kring din egen terapeutiska stil, och du får handledning på ditt arbete. När du fullgjort denna del kan du gå vidare mot en internationell certifiering i EFT-metoden. För oss som gjort hela denna resa vet att här öppnas en ny värld. 

I kursen tränar vi EFT-interventioner i rollspel du får handledning på minst ett av dina kliniska arbeten. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper.

Fördjupningskurs i EFT

EMOTIONELLT FOKUSERAD FAMILJETERAPI (EFFT)

Läker anknytningsskador i relationer och skapar motståndskraft och psykisk hälsa.

emotionellt fokuserad familjeterapi EFFT

Emotionellt fokuserad familjeterapi

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en EFFT är en anknytnings och emotionsbaserad familjeterapi som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att läka trasiga anknytningsband och hela splittrade familjer. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning i familjer genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete och omsorgssystem. Det finns i EFFT ett särskilt fokus på hur föräldrarnas samarbete ser ut. En EFFT- terapeut arbetar målinriktat för att stärka samarbetet och alliansen dem emellan. I forskning kring barn och ungas psykiska hälsa finns starka indikationer på att hur föräldrarnas samspel fungerar, påverkar klimatet i familjen, och hur barnen mår.  En EFFT-terapeut fokuserar på de emotionella erfarenheterna i en familj och de problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få en trygg kontakt med varandra. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.