Välkommen till Stockholm EFT Center

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används inom parterapi. Metoden har mycket starkt vetenskapligt stöd i internationell forskning. EFT skapades på 80-talet av Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag  i många delar av världen (läs mer om EFT).

Stockholm EFT Center är anslutna till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT. 

 

Stockholm EFT Centers är ett utbildningscenter kring EFT i Stockholm. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och  tillämpning och också följs i Sverige. Stockholm EFT Center är ansluten “affiliated” till ICEEFT.

EFT trainer Jens Mebius, MSc
EFT trainer Jens Mebius, MSc

Centret grundades och leds av Jens Mebius, MSc som är lärare och handledare i EFT ( EFT trainer ). Han har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är centrets huvudföreläsare och han är varm och inspirerande när han  föreläser.

Grundkurs i EFT

EFT-grundkursen (Externship) är en 4-dagarskurs som ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett eller två riktiga par under kursen.

Läs mer här: Information om grundkurs i EFT.

Grundkurs i EFT

Fördjupningskurs i EFT

För dig som gått grundkursen i EFT finns nu möjligheten att fördjupa dina färdigheter i emotionellt fokuserad parterapi. På fördjupningskursen (Core Skills) läggs stort fokus på att fördjupa teorin och den kliniska tillämpningen som du fick en grundläggande kunskap om på grundkursen i EFT.

Du kommer på fördjupningskursen träna EFT-interventioner i rollspel och få handledning på ditt eget parterapeutiska arbete. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video och “live” -parterapi som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper. Du kommer även få återkoppling på arbetet med ett av dina par.

Läs mer här: Fördjupningskurs i EFT.

Fördjupningskurs i EFT

Sex som ett tryggt äventyr, skapa emotionell och sexuell samhörighet genom EFT

Många par som går i parterapi kan klaga på sexproblem, såsom skillnader i lust, brist på attraktion, sexuell inkompatibilitet, brist på upphetsning, orgasmproblem eller utmaningar i sovrummet efter att fått barn, sexuella problem efter ena partens otrohet eller sexuella problem i kölvattnet av traumaerfarenheter. Inom emotionellt fokuserad parterapi ser vi sådana problem som ett uttryck för otrygg anknytning i förhållandet. Ibland när partet trappar ner det negativa samspelsmönstret och blir tryggare, kan sexuella problem kvarstå som oupplösta. Många EFT-terapeuter saknar kunskap och färdigheter inom bedömning och interventioner riktade mot problem kring sex.

I denna workshop ges en introduktion till aktuell och relevant forskning om sexualitet. Du lär dig att göra omsorgsfulla bedömningar av negativa sexuella samspelsmönster. Denna workshop kommer också att ta upp hur man integrerar psykopedagogiska och enkla beteendemässiga sexterapinterventioner när par kommer in i Nivå 2 (Stage 2), medan man samtidigt fortsätter trygga anknytningen. Med de ökade färdigheterna från workshopen kommer du bättre kunna använda EFT-interventioner, för att hjälpa par att trappa ner det negativa samspelsmönstret vid sexuella problem. Workshopen kommer att innehålla föreläsningar, videoexempel och övningar.

Fortsätt läsa “Sex som ett tryggt äventyr, skapa emotionell och sexuell samhörighet genom EFT”