Välkommen till Stockholm EFT Center

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används inom parterapi, men även inom individuell terapi och familjeterapi. Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Forskningsunderlaget uppfyller högsta forskningsstandarden enligt de riktlinjer för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association). EFT skapades på 80-talet av dr Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag i många delar av världen. (läs mer om EFT).

Stockholm EFT Center är anslutet till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT.  

The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Stockholm EFT Center är ett utbildningscenter kring EFT. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och i Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och tillämpning också följs i Sverige.

EFT trainer Jens Mebius, MSc är ledare och grundare av Stockholm EFT Center.
EFT trainer Jens Mebius, MSc

Centret grundades och leds av Jens Mebius, MSc och EFT Trainer (av ICEEFT godkänd utbildare i EFT). Han är även handledare i EFT. Jens har både lång erfarenhet av att arbeta med EFT samt lång erfarenhet av att undervisa och föreläsa om EFT, exempelvis på PDT delen av psykologprogrammet på Uppsala Universitet. Han har handlett och handleder många familjerådgivare och parterapeuter över hela landet. Metoden arbetar han dagligen med online i parterapi och individuell terapi

Att möta par med värme

Hur vi hanterar några av de mest utmanande stunderna i EFT-terapin

I EFT är en av de viktigaste interventionerna validering. Många stunder kan det vara svårt att validera som terapeut. Som till exempel när paret uttrycker starka känslor av hopplöshet eller gör kritiska, nedvärderande påhopp på varandra. Som terapeut kan man in sådana lägen lätt tappa fattningen och känna hur all empati försvinner och ersätts med motvilja, försvar, förvirring eller kanske till och med ilska.  Lär vi oss hur vi kan hitta tillbaka till vår empati och värme i de mest utmanande stunderna och stanna kvar i det svåra ögonblicket, kommer vi uppleva en enorm effekt i terapirummet. Att bli bemött med värme när man uttrycker sina mörkaste tankar och känslor kan vara avgörande för att man ska våga öppna sig inåt mot sig själv och mot sin partner. 

Möt dina par med värme

Varmt välkommen till denna 3 dagars utbildning med EFT-trainer Jens Mebius och EFT- terapeut och handledare Marianne Gustafsson.

Fortsätt läsa “Att möta par med värme”

Grundkurs i EFT – 4 dagar i Stockholm

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Grundkursen i emotionellt fokuserad terapi (EFT) är framförallt inriktad på parterapi. EFT är en av få parterapimetoder med bra evidensbaserat behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och EFT innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskning kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras kärleksrelation blir trygg, intim och tillitsfull.

Grundkurs i EFT

Vad lär du dig på grundkursen i EFT?

Grundkursen i EFT (externship) är en 4-dagarskurs som ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett riktiga par under kursen. Kursen belyser även översiktligt hur metoden tillämpas på individuell terapi och även familjeterapi.

Fördjupningskursen i EFT – 4 tillfällen Online eller i Stockholm

För dig som gått grundkursen i EFT finns nu möjligheten att fördjupa dina färdigheter i emotionellt fokuserad parterapi. På denna fördjupningskurs läggs stort fokus på att fördjupa teorin och den kliniska tillämpningen som du fick en grundläggande kunskap om på grundkursen i EFT.

Du kommer på denna fördjupningskurs träna EFT-interventioner i rollspel och få handledning på ditt eget parterapeutiska arbete. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video och “live” -parterapi som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper. Du kommer även få återkoppling på arbetet med ett av dina par.

Fördjupningskurs i EFT