Välkommen till Stockholm EFT Center

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används inom parterapi. Metoden har mycket starkt vetenskapligt stöd i internationell forskning. EFT skapades på 80-talet av Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag  i många delar av världen (läs mer om EFT).

Stockholm EFT Center är anslutna till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT. 

 

Stockholm EFT Centers är ett utbildningscenter kring EFT i Stockholm. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och  tillämpning och också följs i Sverige. Stockholm EFT Center är ansluten “affiliated” till ICEEFT.

EFT trainer Jens Mebius, MSc
EFT trainer Jens Mebius, MSc

Centret grundades och leds av Jens Mebius, MSc som är lärare och handledare i EFT ( EFT trainer ). Han har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är centrets huvudföreläsare och han är varm och inspirerande när han  föreläser.

Grundkurs i EFT

EFT-grundkursen (Externship) är en 4-dagarskurs som ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett eller två riktiga par under kursen.

Läs mer här: Information om grundkurs i EFT.

Grundkurs i EFT

Fördjupningskurs i EFT

För dig som gått grundkursen i EFT finns nu möjligheten att fördjupa dina färdigheter i emotionellt fokuserad parterapi. På fördjupningskursen (Core Skills) läggs stort fokus på att fördjupa teorin och den kliniska tillämpningen som du fick en grundläggande kunskap om på grundkursen i EFT.

Du kommer på fördjupningskursen träna EFT-interventioner i rollspel och få handledning på ditt eget parterapeutiska arbete. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video och “live” -parterapi som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper. Du kommer även få återkoppling på arbetet med ett av dina par.

Läs mer här: Fördjupningskurs i EFT.

Fördjupningskurs i EFT

Temakurser i EFT

Temakurserna beröra olika teman eller speciella tillämpningsområden i EFT. Behörigheten brukar vara en EFT-grundkurs, men inte alltid.

Trauma i EFT för par, Facing The Dragon Together – Stockholm

Datum & Tid: 5-6 Oktober 2018. Alla dagar 9:00 till 16:30.
Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).
Lärare: Rebecca Jorgensen, EFT trainer.
Kursinformation: Här hittat du information om Traumakursen, Stockholm.

Möt dina par med värme– Stockholm

Datum & Tid: Tisdag den 20 november 2018, kl 13:00 till 17:00.
Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).
Lärare: Jens Mebius – EFT-trainer & Marianne Gustafsson .
Kursinformation:  Möt dina par med värme, Stockholm.

Sex som ett tryggt äventyr, skapa emotionell och sexuell samhörighet genom EFT

Datum & Tid: 20 – 21 september 2019, kl 9:00 till 17:00.
Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).
Lärare: Zoya Simakhodskaya, PhD & EFT Trainer och Michael Moran, LCSW, CST & EFT Supervisor.
Kursinformation:  Sex och EFT, Stockholm.

Fördjupa ditt arbete med traumatiserade par

Rebecca Jorgensen
Kursledare Dr Rebecca Jorgensen

Dessa fördjupningsdagar kommer att visa användningen av emotionellt fokuserad parterapi (EFT) med par där en eller båda personerna har upplevt någonting traumatiskt som påverkar deras sätt att kunna fungera i parrelationer. Utfallsstudier har visat att EFT kan ge en signifikant minskning av symptom på traumatisk stress. Par med traumaproblematik lider ofta av ett särskilt kaotiskt samspelsmönster i sina nära relationer. EFT med förfinade interventioner och precision skapar den idealiska läkningsmiljön för dessa par att bygga upp en anknytningsbaserad och trygg relation fylld av förtroende och jämvikt.

För mer information: Trauma i EFT.