Välkommen till Stockholms EFT Center

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod utvecklad för parterapi (EFCT)men som under senare år också utvecklat två ytterligare modaliteter, EFT för individer (EFIT) och EFT för familjer (EFFT). Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Forskningsunderlaget uppfyller högsta forskningsstandarden enligt de riktlinjer för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association). EFT skapades på 80-talet av dr Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag i många delar av världen.

Läs mer om EFT.

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Stockholms EFT Center är anslutet till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT.  

The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Stockholm EFT Center är ett utbildningscenter med för EFT. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och i Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och tillämpning också följs i Sverige.

Grundare av Stockholms EFT Center är Jens Mebius.

Jens är examinerad gestaltterapeut med en master of science in Gestalt psychotherapy och med European cerificate for psychotherapy, certifierad EFT Trainer, handledare och terapeut.

Jens är en av de terapeuter som arbetat längst med EFT i Sverige. Han har lång erfarenhet av att undervisa och föreläsa om EFT, t ex på Uppsala och Lunds universitet. Jens har även föreläst på ICEEFTS internationella konferens i San Diego.

Som aktiv EFT-handledare handleder Jens många familjerådgivare och parterapeuter över landet. Hans dagliga arbete består i huvudsak av EFT-terapi online. För direktkontakt med Jens gå in på www.humanprocess.se.

Jens Mebius
Jens Mebius

Marianne Gustafsson leder Stockholms EFT Center tillsammans med Jens Mebius.

Marianne är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi med systemteoretisk inrikting. Hon är certifierad EFT-handledare och terapeut, samt under utbildning till EFT-trainer.

Marianne är en uppskattad föreläsare och handledare. Hon föreläser t ex om EFT på familjeterapeutiska konferenser och universitetsutbildningar i psykoterapi. Hon handleder i systemisk familjeterapi och metodhandleder i EFT i både privat och offentlig verksamhet.

Marianne driver privat psykoterapi mottagning i Stockholms city där hon möter par, familjer och enskilda i psykoterapi. Hennes vardag varvas mellan psykoterapi, handledning och utbildningsuppdrag i Stockholm och över landet. Marianne blev publicerad i den nordiska tidskriften Fokus på Familjen år 2020 med artikeln “För kärlekens skull”. Den första artikeln om EFT i en svensk facktidskrift. https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487-2020-03-02. Om du vill ha direktkontakt med Marianne gå in på www.livsverk.se.

Marianne Gustafsson
Marianne Gustafsson

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Grundkursen i emotionellt fokuserad terapi (EFT) är framförallt inriktad på parterapi. EFT är en av få parterapimetoder med bra evidensbaserat behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och EFT innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskning kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras kärleksrelation blir trygg, intim och tillitsfull.

Nästa i Stockholm 3 – 6 oktober, 2023.

Fullbokad!

Vintern 2024 ONLINE, 1-2 februari & 8-9 februari.

Lediga platser

Våren 2024 i Stockholm, 5-8 mars.

Lediga platser

Hösten 2024 i Stockholm, 1-4 oktober.

Lediga platser

Grundkurs i EFT

Fördjupningskursen i EFT – 4 tillfällen Online eller i Stockholm

För dig som vill fördjupa dina kunskaper och utvecklas till EFT-terapeut

När du har gått en grundkurs i EFT och fått en grundläggande kunskap om vad Emotionellt fokuserad terapi är finns möjligheten till nästa steg. Fördjupningen riktas till dig som på fördjupa dina kunskaper och din förståelse om EFT. På Fördjupningskursen vill vi att dina EFT- kunskaper landar och integreras i dig själv. Gruppen är mindre och vi får gott om tid till din egen utveckling. Här finns utrymme för att stanna upp och reflektera kring din egen terapeutiska stil, och du får handledning på ditt arbete.

I kursen tränar vi EFT-interventioner i rollspel du får handledning på minst ett av dina kliniska arbeten. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper.

Nästa i Stockholm

24-25 augusti, 7 – 8 september, 16 – 17 november & 30 november – 1 december 2023.

Fullbokad

Fördjupningskurs i EFT

EFT OCH VÅLD I PARRELATIONEN

19- 20, Oktober 2023 – I STOCKHOLM

Forskning visar att våld i nära relationer är ganska frekvent, och ännu mer hos par
som söker parterapi. Emellertid förblir ämnet våld ofta dolt för terapeuten. Ibland
avvisas par som söker terapi på grund av kontraindikationer om inte en primär
individuell behandling finns kring våldet. Visionen för denna workshop är att
synliggöra att det i många parrelationer där det förekommer våld, är det de
underliggande starka, tunga negativa interaktionsmönstren som är avgörande
för våldet. Vi betonar hur dessa mönster kan förstås i en anknytningsram.

När våldet i parrelationen blir föremål för den terapeutiska processen är det
anmärkningsvärt att dessa par faktiskt mest av allt vill att vi, terapeuter, ska
arbeta mot en tryggare relation där de kan hålla ihop och där våldet upphör.
Hur kan detta bli möjligt när våld ofta ses som en kontraindikation för parterapi
och vid EFT?

Utifrån ny forskning och den kunskap som finns om våld i parrelationer och
parens erfarenheter, arbetade Lieven och Jef tillsammans för att skapa en
bättre förståelse för denna svåra relationsdynamik.

Eft och våld
Jef Slootmaeckers (till vänster) och Lieven Migerode.

Höstseminarium i Stockholm

Höstseminarium EFT

”Helande ögonblick”

Fredag den 10 november kl 9.00-17.00

Early Bird pris vid anmälan senast 15 maj 2023

Stockholms EFT Center bjuder in till årets Höstseminarium och vill med detta seminarium inspirera dig till att blicka inåt på den process du möter i rummet när du arbetar med EFT. Vi ser fram emot en dag fylld av härligt mingel, spännande reflektioner, kortare föreläsningar och en härlig kväll med middag tillsammans! 

Var: Ersta konferens & hotell. Erstagatan 1K, Stockholm

  • 9.00 Välkomna!
  • 9.30 – 12.00,  ”The pursuer´s shame”, Mitchell Smolkin
  • 12:00 – 13:00 Lunch
  • 13.00 -14.00, ”Blicka inåt”, Marianne Gustafsson
  • 14.15 fika
  • 14.30-15.45 ”På väg mot stabilisering med hjälp av EFT tangon”. Filmvisning på svenska med frågestund.
  • 16.00-16.15 Bensträckare
  • 16.15-16.45 Rapport från första pågående forskningsstudien i Sverige om EFT.
  • 16.45-17.00 Avslutning