Välkommen till Stockholm EFT Center

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används inom parterapi, men även inom individuell terapi och familjeterapi. Emotionellt fokuserad parterapi har starkt vetenskapligt stöd. Forskningsunderlaget uppfyller högsta forskningsstandarden enligt de riktlinjer för psykoterapiforskning som anges av APA (American Psychological Association). EFT skapades på 80-talet av dr Sue Johnson och metoden har utvecklats och förfinats och finns idag i många delar av världen. (läs mer om EFT).

Stockholm EFT Center är anslutet till ICEEFT – The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT.  

The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Stockholm EFT Center är ett utbildningscenter kring EFT. Centrets uppgift är att främja och sprida utvecklingen av EFT i Stockholm och i Sverige och se till att ICEEFTs riktlinjer för utbildning och tillämpning också följs i Sverige.

EFT trainer Jens Mebius, MSc är ledare och grundare av Stockholm EFT Center.
EFT trainer Jens Mebius, MSc

Centret grundades och leds av Jens Mebius, MSc och EFT Trainer (av ICEEFT godkänd utbildare i EFT). Han är även handledare i EFT. Jens har både lång erfarenhet av att arbeta med EFT samt lång erfarenhet av att undervisa och föreläsa om EFT, exempelvis på PDT delen av psykologprogrammet på Uppsala Universitet. Han har handlett och handleder många familjerådgivare och parterapeuter över hela landet.

Grundkurs i EFT (externship) – Stockholm

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi på grundkursen i EFT

Grundkurs i emotionellt fokuserad terapi (EFT) är framförallt inriktad på parterapi. EFT är en av få parterapimetoder med dokumenterat gott och varaktigt behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och teorin innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskarna kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras relation blir harmonisk, intim och trygg.

Grundkurs i EFT

Vad lär du dig på grundkursen i EFT?

Grundkursen i EFT (externship) är en 4-dagarskurssom ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett riktiga par under kursen.

Från 2020 kommer även moment kring emotionellt fokuserad individuell terapi EFIT att ingå på kursen.

Fortsätt läsa “Grundkurs i EFT (externship) – Stockholm”

Fördjupningskurs i EFT (Core Skills)

För dig som gått grundkursen i EFT finns nu möjligheten att fördjupa dina färdigheter i emotionellt fokuserad parterapi. På denna fördjupningskurs läggs stort fokus på att fördjupa teorin och den kliniska tillämpningen som du fick en grundläggande kunskap om på grundkursen i EFT.

Du kommer på denna fördjupningskurs träna EFT-interventioner i rollspel och få handledning på ditt eget parterapeutiska arbete. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video och “live” -parterapi som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper. Du kommer även få återkoppling på arbetet med ett av dina par.

Fördjupningskurs i EFT

Andra steget mot att bli certifierad EFT terapeut

Kursen arrangeras i samarbete med ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy) och denna fördjupningskurs är det andra steget mot att bli en certifierad EFT-terapeut.

Fortsätt läsa “Fördjupningskurs i EFT (Core Skills)”

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT).

Läker skador i relationer och skapar motståndskraft och psykisk hälsa.

Emotionellt fokuserad familjeterapi EFFT

Beskrivning av workshopen

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en anknytningsbaserad modell som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att läka trasiga band och hela splittrade familjer. En EFFT-terapeut fokuserar på den emotionella erfarenheten i en familj och de problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få tillgång till det de annars skulle haft tillgång till i familjen (Johnsson, 2004). Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.

Detta seminarium visar hur EFT-modellen för par är utvecklad och modifierad för att passa i en familjekontext. Fokus riktas också på de nödvändiga färdigheter som är annorlunda när man arbetar med familjer jämfört med par. T ex kommer föreläsarna noga visa hur man processar föräldrarnas blockering för emotionell tillgänglighet och lyhördhet, medan man samtidigt erbjuder barnet trygghet i samtalet. Deltagare i seminariet kommer lära sig en kraftfullt förändrande modell som är skapad för att hjälpa föräldrar och barn som kämpar för att stanna i en trygg anknytning.

Fortsätt läsa “Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT).”

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) med bonusfamiljer

EFFT är en anknytningsbaserad modell som förstår bonus- eller styvfamiljens svårigheter som anknytningsdilemman. Som exempel kan många konflikter som följer på ombildandet av familjen härledas till anknytningsförluster som aktiveras vid introduktionen av en bonusförälder som maskeras i negativa mönster vilka splittrar det nybildade paret och distanserar barnet. EFFT-terapeuten använder systemiska och erfarenhetsbaserade interventioner för att trappa ner familjens negativa dans som förstärks av denna anknytningsosäkerhet och försöker aktivera det i varje förälder inneboende omsorgssystemet.
Genom strukturerade iscensättningar får barnet det stöd och den tröst som de behöver från sina föräldrar. EFFT-terapeuten arbetar för att återställa familjebanden som främjar psykisk hälsa för barnen.

Fortsätt läsa “Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) med bonusfamiljer”