Om EFT

Dr Sue Johnson
Dr Sue Johnson

Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket innebär den har starkt vetenskapligt stöd. Dr Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet. Läs mer om forskningen i EFT (engelska). Metoden styrs, utvecklas och regleras av ICEEFT – International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy.

EFT för par har ett starkt vetenskapligt stöd och räknas som en av de parterapier med starkast empiriskt underlag. 70-73% av paren som går i emotionellt fokuserad parterapi klarar sig ur den kris som gjorde att de sökte parterapi. 90% av paren kunde uppvisa klart positiv förändring.

Litteratur kring EFT

Håll om mig – sju livsavgörande samtal om kärlek av Sue Johnson är en självhjälpsbok för par, men som även är en bra introduktion till de teorier som genomsyrar EFT.  Vill du köpa boken hittar du den på ordglobs förlag. Den går även att hitta på vissa bibliotek.

För dig som terapeut som vill börja lära dig arbeta med EFT rekommenderas  The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection av Susan Johnson. Även Becoming an Emotionally Focused Couple Therapist: The Workbook av Susan Johnson m.fl. rekommenderas varmt. Böckerna går igenom metoden. Det är en ovärderlig litteratur att starta med.

Vill du läsa mera om EFT, hitta fler böcker, se lärofilmer eller finna artiklar skrivna kring EFT finner du dessa på ICEEFT – International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (engelska).

Teori och Metod

I parterapin sätts emotionerna i fokus. Det är känslor som skapar låsningen i en krisande kärleksrelation, men det är också känslorna som är nyckeln till att hitta en trygg, tillitsfull och intim relation. När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet så sker en förändring och parterna går mot att bli mer engagerade, inkännande och trygga med varandra. Den här processen går att överblicka i 9 steg som delas in i 3 nivåer som terapeuten leder paret genom.

EFT för par har tre teoretiska infallsvinklar: humanistisk terapi, systemisk terapi och anknytningsteorin.

Från den humanistiska terapin kommer många av de metoder och tekniker som används inom emotionellt fokuserad parterapi. Även inspirationen att arbeta med och lära sig av känslor kommer från den humanistiska terapin. De två största bidragen kommer från Carl Rodgers klient fokuserade terapi och gestaltterapi.

Från den systemiska terapin kommer inspirationen att se parets problem som något som samskapas dem emellan, snarare än att se fel och brister hos endera parten.

Anknytningsteorin fungerar som karta och förståelse för den vuxna människans kärlek. Kortfattat handlar den vuxna människans kärlek om ett behov av att ha en partner under en långvarig relation där båda parter får möjlighet att vara den andra personen stöd. Det handlar även om möjligheten att känna att den andra personen finns där och ser mig och stöttar mig när jag behöver det.