Om EFT

 

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en form av terapi som fokuserar på känslor och deras underliggande betydelser för att hjälpa individer, par och familjer att övervinna känslomässiga svårigheter och förbättra sina relationer med andra. Susan M. Johnson (Sue Johnson) är upphovskvinnan till EFT och metoden kom till under 1980-talet. EFT har utvecklats först som en metod för parterapi men har sedan utvecklats för användning i individuell terapi (EFIT) och familjeterapi (EFFT).

EFT utgår ifrån att känslor är centrala i människors liv och att de är kopplade till våra behov för att uppleva trygghet, anknytning och kontakt med andra människor. Terapeuten hjälper klienten att identifiera sina känslor och de underliggande behoven och önskemålen som dessa känslor signalerar. Genom att utforska dessa behov och önskemål kan klienten lära sig att uttrycka sina känslor på ett mer adekvat sätt, vilket kan leda till att klienten upplever mer tillfredsställelse och lycka i livet. Detta är det centrala för tillämpningen av EFT inom individuell terapi, parterapi och familjeterapi.

EFT omfattar vanligtvis 8-20 sessioner och består av tre huvudsakliga faser. Första fasen innebär att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan klienten/paret/familjen och terapeuten. Även att medvetandegöra låsningar och mönster som hindra den trygga känslomässiga regleringen. Andra fasen fokuserar på att utforska och förstå känslor och behov, och att utveckla nya sätt att hantera känslor och kommunikation i relationer. Tredje fasen innebär att konsolidera de nya insikterna och färdigheterna i klientens, parets eller familjens liv.

EFT är en evidensbaserad terapiform och har visat sig vara effektiv för en rad olika problem, inklusive ångest, depression, relationssvårigheter och trauma.

Dr Sue Johnson är upphovskvinnan av EFT
Dr Sue Johnson