Till minne av Sue Johnson,

Det är med stor sorg och djup respekt vi hedrar minnet av Sue Johnson, en verklig pionjär och den drivande kraften bakom den metod vi känner som Emotionellt fokuserad terapi (EFT). Sue var inte bara en visionär inom sitt fält; hon var också en kärleksfull mor och en inspirerande mentor som lämnade ett outplånligt avtryck på både privat och professionellt plan.

“Vi behöver alla känna oss älskade och uppskattade, inte bara för våra prestationer eller egenskaper, utan för den vi är som person.”


Fritt översatt från Love Sence

Sue Johnsons arbete och dedikation har transformerat livet för otaliga par, familjer och individer över hela världen. Hennes metod har inte bara gett hopp och helande, utan också en väg framåt för de som söker djupare, mer meningsfulla relationer. Genom hennes undervisning har terapeuter globalt mottagit de verktyg som krävs för att arbeta med en potent och kraftfull metod som fortsätter att sprida ljus i människors liv.

“I en kärleksfull relation är sårbarhet en styrka, inte en svaghet. Det är ingången till intimitet och kontakt.”

Fritt översatt ur Hold me tight

Idag skickar vi våra varmaste tankar och djupaste kondoleanser till hennes älskade make, John, och till hela hennes familj. Sue Johnsons ljus och läror kommer att fortsätta lysa starkt och vägleda oss i vårt arbete. Hennes arv är tidlöst och hennes inflytande kommer att kännas för generationer.

Vila i frid, Sue. Ditt minne och ditt arbete lever vidare och fortsätter att inspirera och hjälpa.

Sue Johnson and Jens Mebius
Sue Johnson och Jens Mebius