Certifiering

Från och med 2024 kan man bli certifierad i emotionellt fokuserad terapi EFT inom tre områden:

  • certifierad EFT-parterapeut
  • certifierad EFT-individual terapeut
  • certifierad EFT-familjeterapeut

Terapeuter certifierade tidigare än 2024 är certifierad EFT-parterapeuter.

Efter att man blivit certifierad i någon av ovanstående område kan man även bli:

  • certifierad handledare i EFT-parterapi
  • certifierad handledare i EFT-individual terapi
  • certifierad handledare i EFT-familjeterapi