Certifiering

För att bli en Certifierad EFT-terapeut behöver man få sina kunskaper inom denna terapimodell godkända av International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT). Målet med certifieringen är att främja kvaliteten på EFT och EFFT samt att säkerställa att metodens kvalitet upprätthålls både i handledning och utbildning.

Certifikatnivåerna är:

 1. Certifierad EFT-terapeut 
 2. Certifierad EFT-handledare

Förutsättningar för certifiering:

 • En universitets- eller högskoleexamen inom relevant disciplin, såsom socialt arbete, psykologi, utbildning eller par- och familjeterapi.
 • Medlemskap i en erkänd yrkesorganisation, liknande AAMFT i USA.
 • Pågående klinisk praxis (måste inkludera par eller familjer).
 • Legitimerad psykoterapeut eller att inneha European Certificate for Psychotherapy (ECP) från European Association for Psychotherapy (EAP) 
 • Bevis på att man har en ansvarsförsäkring.
 • Slutförande av minst en kurs på universitetsnivå i par- eller familjeterapi på en registrerad institution eller motsvarande. 
 • Medlemskap i ICEEFT.

Alla ansökningar kommer att granskas av en ICEEFT-representant som även ger feedback och identifierar områden där ens styrkor ligger samt områden som behöver utvecklas. 

Sökande som inte lyckas i sin ansökan uppmuntras att arbeta vidare med sin utveckling med stöd från ICEEFT.

Nivå 1: Certifierad EFT-terapeut 

Krav för certifiering:

 • En av ICEEFT godkänd grundkurs i EFT ledd av en certifierad EFT-lärare: 28-30 timmar under 4 dagar.
 • Fördjupningskurs i EFT ledd av en certifierad EFT-lärare, 48 timmar över fyra 2-dagars workshops. 
 • Handledning i 8 timmar varav minst 4 timmar individuell, med en certifierad EFT-handledare, lärare eller godkänd handledarkandidat (individuell handledning kan vara med två personer). Sker 4 av de 8 timmarna i grupphandledning krävs presentationer av det egna arbetet. Handledningen kan ske ansikte mot ansikte eller på distans. ICEEFT kräver att allt görs för att skydda kundens konfidentialitet. Varje webbaserad delning av information eller kryptering av sessioner måste ske i enlighet med de krav som handledaren ställer. ICEEFT är inte ansvarig för handledarens åtgärder i detta avseende.

Ansökningsförfarande för Nivå 1

Vänligen skicka följande till ICEEFT:

 • ett försättsblad
 • en sammanfattning av tidigare klinisk utbildning och erfarenhet – inklusive antalet behandlade fall, klinisk miljö och typ av handledning
 • ett aktuellt Curriculum Vitae (CV)
 • tre referensbrev från professionella kollegor
 • ett referensbrev från nuvarande EFT-handledare
 • kopior på de relevanta dokumenten från listan som nämns ovan
 • dokumentation eller bevis på att kraven är uppfyllda
 • en fallöversyn

Avgiften för granskning och administration är 600 Kanadensiska dollar (CAD).

Mer information kring att bli certifierad EFT-terapeut:

Nivå 2: Certifierad EFT-handledare

Krav för Handledarcertifikat: 

 • Certifiering som EFT-terapeut i ett år (undantag kan göras för erfarna handledare eller utifrån områdesbehov)
 • 10 timmars mentorskap för 2 olika certifierade EFT handledare eller lärare
 • Avslutad handledarutbildning för psykoterapi (om det inte är tillgängligt i ditt område kan alternativ diskuteras med en ICEEFT-representant)
 • Fyra års klinisk erfarenhet av par eller familjer
 • Bedrivit handledning med minst tre terapeuter under utbildning i EFT
 • En skriftlig beskrivning av din erfarenhet inom handledning:
 1. hur många personer du har handlett
 2. antal fall du har handlett
 3. en skriftlig beskrivning (ungefär 1000 ord) om hur du tror att din handledning överensstämmer med EFTs principer för handledning (ge specifika exempel som stödjer detta perspektiv)
 • Inlämning av två halvtimmeslånga filmade handledningssekvenser som visar handledning med två olika terapeuter
 • Inlämning av två referensbrev från handledare

Den som planerar att ansöka om att bli en certifierad EFT-handledare måste komplettera och skicka det länkade formuläret (se nedan) tillsammans med inbetalning av avgiften till ICEEFT för att börja handleda terapeuter. Denna process som handledarkandidat måste slutföras inom två år.

Mer information kring att bli certifierad EFT-handledare: