Handledning

För dig som verkligen vill behärska EFT och få  in metoden i ditt arbete, så är EFT-handledning A och O. Går du i tankarna för att bli certifierad EFT-terapeut, så behöver du minst 8 timmar handledning. 4 av handlednings timmarna behöver vara individuell handledning (det är inte ovanligt att det behövs fler handlednings timmar). Här hittar du handledare knutna till  Stockholm EFT Center.

Jens Mebius

Grundare, huvudföreläsare och ledare för Stockholm EFT Center har många års klinisk erfarenhet av att arbeta med EFT. Han handleder både i individuell handledning och för familjerådgivnings enheter som vill fokusera på EFT.

EFT Handledning hos Jens Mebius

Mitchell Smolkin

Mitchell är EFT-handledare och han arbetar idag i Stockholm. Han har lång erfarenhet av att arbeta med par och att handleda. Ursprungligen är han från Kanada och har gjort sin utbildning där. Mitch är engelskspråkig.

Läs mer på: https://www.englishtherapystockholm.com

Marianne Gustafsson

Marianne är EFT-terapeut och handledare i EFT. Hon är verksam på egen mottagning i Stockholm och har lång erfarenhet av familjerådgivning och familjeterapi.

Marianne nås på: t.marianne.g@gmail.com

Gabriella Schwihlik

Gabriella är EFT-terapeut och handledare i EFT. Hon är verksam på egen mottagning i Stockholm och har lång erfarenhet av familjerådgivning och individuell psykoterapi.

Du når Gabriella på: gabriella.schwihlik@gmail.com

Handledare under utbildning

Louise Wästlund

Louise är Certiferiad EFT-terapeut. Hon är utbildad i Storbritannien och har lång erfarenhet av att arbeta med parterapi och kulturella skillnader . I dag är hon verksam i Stockholm.

Louise Wästlund: louise.wastlund@gmail.com.