Ett revolutionerande anknytningsbaserat förhållningssätt för individuell terapi!

EFIT är ett anknytningsorienterat tillvägagångssätt för individuell terapi som, liksom de andra EFT-interventionerna erbjuder en integration av humanistiska, upplevelsebaserade interventioner som fokuserar på att omstrukturera den intrapsykiska upplevelsen. Samt genom systemiska interventioner fokuserade på att omstrukturera samspelsmönster med betydelsefulla andra.

Emotioner ges företräde på grund av dess kraftfulla roll när det gäller organiserandet av inre erfarenheter, för motivation och betydelsen i viktiga interaktionsmönster i relationer. Emotioner länkar och organiserar fördjupade upplevelser och interaktioner inom oss. Emotioner berör människor. Att förstå att emotionens natur är intuitiv och hur man använder den för att skapa en kraftfull och hållbar förändring i terapin, berör både klienten och terapeuten. Sessionerna blir mer fokuserade och effektiva. Korrigerande emotionella upplevelser förändrar och skiftar perspektiv, skiftar tankar om en själv, om tillit, självförtroende och kompetens. Det är en organisk process: när känslor utnyttjas och används effektivt, följer en naturlig förändring i tankarna. Emotion är en pålitlig och säker vägledning i EFIT. Målet är tydligt: en trygg anknytning. Anknytningslinsen hjälper oss att se och förstå individer i sitt sammanhang. EFT ger oss verktygen, en karta, för att hjälpa varje individ att uppnå en trygg anknytning med sig själv och med sina viktigaste, nära relationer.

Denna EFIT-kurs lär dig hur du tonar in på och organiserar och använder kraften i emotionen för att bokstavligen förflytta klienten in till en ny känsla av själv. När de konstruerar sin inre känslovärld på nya sätt är resultaten:

– en ökad känsla av kompetens och värde,

– en känsla av trygg anknytning med sig själv och andra,

– minskade symtom på känslomässiga störningar.

Starta en förändring i din kliniska praktik med dina individuella klienter genom EFIT!

Praktisk information

Här anmäler du dig till Grundkursen i EFIT (Essentials) 28-31 maj 2024.

Kursen pågår mellan 9:00 till 16:00 alla dagarna (du behöver vara med hela tiden för att få kursintyget). Första dagen börjar registreringen kl 8:45

Pris: 11 995 kr plus moms. Fika ingår alla dagar. Kursen kan delbetalas utan extra kostnad.

Plats: Ersta konferens (för kurserna som är i Stockholm). Läs mer om Ersta.

Språk: Kursen hålls på engelska med visa inslag av svenska.

Frågor: Hör av dig i kontaktformuläret.

Tystnadsplikt och samtycken: På kursen kommer vi att visa kliniskt material. Som deltagare har du tystnadsplikt, vilket du behöver bekräfta med hjälp av BankID efter att du har anmält dig. På samma sätt måste du intyga att du inte sprider ditt personliga kursmaterial vidare eller kallar dig själv för certifierad EFT-terapeut innan du certifierat dig i metoden.

Huvudlärare

Ali Barbosa

Ali Barbosa är en familjeterapeut samt en certifierad EFT-handledare och EFT-trainer. Han är ledare och grundare av Mexican Center for Emotionally Focused Therapy och driver en privat praktik i Mérida i sydöstra Mexiko, där han vanligtvis arbetar med par och individer som kommer från olika kulturer och bakgrunder. Ali blev tidigt nyfiken på den individuella tillämpningen av EFT och är mycket skicklig inom EFIT. Sam Jinich och Ali har samarbetat omfattande med för att översätta EFTs engelska resurser till spanska Ali och Sam har hjälpts åt att utbilda hela Latinamerika och Spanien i EFT. Han är mycket engagerad i sin spansktalande EFT communityn och leder även månatliga handledningsgrupper på spanska via Zoom. Ali brinner för att träna och utveckla nya och kreativa didaktiska resurser för EFT-utbildningar.

Ali Barbosa
Ali Barbosa

Extra lärare

Jens Mebius

Jens är certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare och EFT-trainer (Utbildare i EFT). Han är verksam i egen mottagning online och han är en av de första terapeuterna i Sverige som började inrikta sig på EFT och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är en varm och inspirerande föreläsare.

Jens Mebius
Jens Mebius, MSc


Marianne Gustafsson

Marianne är EFT-terapeut och handledare i EFT och under utbildning till EFT-trainer. Marianne är en uppskattad föreläsare och handledare. Hon är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Marianne har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och en tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta inom familjerådgivning och familjeterapi.

Marianne Gustafsson
Marianne Gustafsson

Anmälan
    Första fakturan skickas direkt, därefter sker betalningarna månadsvis till hela beloppet är betalat. Kursavgiften behöver vara betald i sin helhet innan kursstarten.

    Jag vill få e-postutskick om kommande kurser och events anordnade i Stockholm EFT centers regi (frivilligt).