NYHET! Handledningsgrupp online i Emotionellt Fokuserad parterapi, EFCT och Familjeterapi, EFFT

För dig som gått minst Grundkurs (Externship) i EFT och/eller minst första modulen i EFFT, Emotionellt Fokuserad Terapi för Familjer, erbjuder Stockholms EFT Center handledning i en kombinerad grupp där handledning i både EFCT och EFFT är möjlig. Handledare är leg psykoterapeut/familjeterapeut Marianne Gustafsson. Marianne har lång erfarenhet som familjeterapeut inom BUP och inom Familjerådgivning samt i egen privat verksamhet. Hon är handledarutbildad i EFT och utbildad lärare och handledare i psykoterapi med systemisk inriktning/Familjeterapi.

EFFT, Emotionellt Fokuserad Terapi för Familjer, är en av tre modaliteter av den evidensbaserade metoden, EFT. Emotionellt fokuserad terapi. I EFFT arbetar vi för att läka anknytningssår i föräldra-barn relationen. På samma sätt som i EFT kartlägger vi familjemedlemmarnas interaktionsmönster för att förstå vad som blockerar en trygg anknytning. Vi fokuserar på de dyader i familjen som är mest problematiska. De studier som hittills gjorts på EFFT har indikerat goda resultat. I Sverige har vi hittills genomfört en EFFT utbildning, den genomfördes 2022. EFFT sprider sig nu över världen och flera europeiska länder har under våren 2023 genomfört EFFT utbildningar. Under 2022 startade vi en onlinegrupp som haft uppehåll under våren 2023 men som nu fortsätter via Stockholms EFT Center from hösten 2023 nu gör vi en kombinerad grupp där både handledning i EFT för par och familj får plats. Varmt välkomna att delta och bli en av pionjärerna i implementeringen av EFFT i Sverige. 

Upplägg
Varje handledningstillfälle är 2 timmar. Vi börjar varje session med 15 minuters inledning där Marianne delar lite info kring EFT och möjligen lite uppföljningar från tidigare träffar. Därefter har vi möjlighet till två 45-min presentationer av ärenden med handledningsfråga. Det finns möjlighet att visa film eller att dra sitt ärende muntligt. Vi prioriterar de som har film att visa i första hand. De som vill ha handledning meddelar Marianne via epost någon vecka innan handledningstillfället. Ifall det finns fler än två ärenden få vi ta i turordning och skjuta till nästa tillfälle.

Inspelning

Om du visar film gör du det från din egen dator via plattformen Zoom. Inga filmer laddas ner eller skickas emellan. Ingen inspelning görs av handledningstillfällena.

Anmälan och betalning

Anmäl dig senast 14 dagar före handledningstillfället. Vid anmälan skickas en faktura på 5000 kr plus moms samt länk till handledningen. Betalning sker i förskott på samma sätt som vid ett utbildningstillfälle. Se köpvillkor.

Datum och tider våren 2024

26/1 13.00-15.00

23/2 13.00-15.00

22/3 13.00-15.00

19/4 13.00-15.00

24/5 13.00-15.00


EFFT Handledning (via Zoom)

Den här handledningen sker via Zoom. Zoomlänk skickas senast samma morgon.

EFFT Handledningskontrakt: Fyll i denna senast 14 dagar före första handledningstillfället.

Rekommenderad läsning:
Emotionally Focused Family Therapy: Restoring Connection and Promoting Resilience
by James L. Furrow, Gail Palmer, Susan M. Johnson, George Faller & Lisa Palmer-Olsen follow link

Fel: Kontaktformulär hittades inte.