Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) med bonusfamiljer

EFFT är en anknytningsbaserad modell som förstår bonus- eller styvfamiljens svårigheter som anknytningsdilemman. Som exempel kan många konflikter som följer på ombildandet av familjen härledas till anknytningsförluster som aktiveras vid introduktionen av en bonusförälder som maskeras i negativa mönster vilka splittrar det nybildade paret och distanserar barnet. EFFT-terapeuten använder systemiska och erfarenhetsbaserade interventioner för att trappa ner familjens negativa dans som förstärks av denna anknytningsosäkerhet och försöker aktivera det i varje förälder inneboende omsorgssystemet.
Genom strukturerade iscensättningar får barnet det stöd och den tröst som de behöver från sina föräldrar. EFFT-terapeuten arbetar för att återställa familjebanden som främjar psykisk hälsa för barnen.

Lärandemål för workshopen

 1. Deltagarna kommer kunna förstå och begripliggöra de vanliga utmaningarna som styvfamiljer genomgår ut ett anknytningsperspektiv.
 2. Deltagarna kommer få en fördjupad kunskap hur om EFFT och passar tillsammans med bonusfamiljer som system och hur du som terapeut kan planera och lägga upp terapin effektivt.
 3. Deltagarna kommer förstå emotioners och anknytningens roll i bonusfamiljers
  utveckling och problematik.
 4. Deltagarna kommer kunna förstå hur förlust och lojalitet påverkar familjen vid
  förändrade roller i bonusfamiljer.
 5. Deltagarna kommer använda grunderna i EFFT för att arbeta igenom negativa
  samspelsmönster i ombildade parrelationer.
 6. Deltagarna kommer börja utveckla förmågor att forma och skapa ”korrigerande”
  känslomässiga erfarenheter som hjälper familjemedlemmarna att återskapa relationer och bygga starka anknytningsband. Focus kommer vara på att få erfarenheter under övningar.
 7. Deltagare kommer reflektera på sin egen förståelse och förförståelse om arbete med styvfamiljer.

Så är workshopen upplagd.

Workshopen kommer blanda föreläsningar, instruktioner, upplevelsebaserade övningar och fallbeskrivningar kommer ges. Allt för att visa EFFTs praktik, hur det görs i rummet. Deltagare uppmanas att förbereda sig med egna exempel från sitt arbete för att applicera workshopens innehåll och EFFT på. Om möjlighet ges kan ett livesamtal med familj ges.

Utbildare

Gail Palmer, Master i socialt arbete, Par- och familjeterapeut. EFT Trainer.

Gail Palmer är medgrundare till ”Ottawa Couple and Family Institute” och vice VD i International Center of Excelence in EmotionallyFocused Therapy. I över 30 år har Gail arbetat nära Dr Sue Johnson (Psykolog och tidigare professor) som skapat EFT. Gail är en erfaren handledare och tränare i EFT. Hon håller workshops, externships (grundutbildning i EFT) och Core Skills (fortsättning i EFT) för terapeuter i olika sammanhang över hela världen. Hon ansvarar för EFT-utbildares utveckling och utbildar tränare internationellt. Gail är gästadjunkt på Wilfrid Laurier University i Waterloo i Canada och gästföreläsare på universitetet i Oxford, i England.

Gail har varit särskilt intresserad av att modifiera EFT-modellen till arbetet med familjer. Gail har varit en av ledarna i arbetet med att utveckla och utvidga EFFT som först beskrevs av Sue Johnsson 2004 i The practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating connection. New York, NY: Brunner Routhledge. Detta arbete har medfört utbildningar, föreläsningar och workshops i EFFT i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland. Gail har bidragit i vetenskapliga publikationer och skrivit om EFFT i litteratur.

Gails största passion är att hjälpa både nya och erfarna EFT-terapeuter att använda de kraftfulla interventionerna och färdigheterna från EFT till att användas i familjeterapirummet.

James (Jim) Furrow, PhD. EFT Trainer.

James Furrow är en kompetent och erkänd ledare i både utvecklingen och praktiken av EFT, med par och familjer. Jim har tillsammans med Sue Johnsson skrivit Becoming an EFT Therapist: The Workbook och The EFT Casebook, och arbetar tillsammans med andra för att utveckla EFT. Jim forskar på processen i EFT och resultatet för par och familjer. Han har skrivit i Applied Developmental Science, Developmental Psychology, Journal of Couple och Relationship Therapy, Journal of Marital and Family Therapy, Journal of Systemic Therapies och Psychology and Sprituality. Jim har undervisat i par och familjeterapi under mer än 20 år, som ”Freed Professor” i Par- och familjeteraepi på Fuller Graduate School of Psychology. Han är kliniker och är bl a godkänd som handledare i AAMFT, (American Association for Marriage and Family Therapy). Jim är certifierad terapeut, handledare och utbildare i EFT.

Praktisk infomation

Pris: 2300 + moms.

Datum & Tid: 9 maj 2020. INSTÄLLD

Behörighet: En introduktion i EFFT eller mer (se nedan).

Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).

Språk: Kursen hålls på engelska.