Sex som ett tryggt äventyr, skapa emotionell och sexuell samhörighet genom EFT

Många par som går i parterapi kan klaga på sexproblem, såsom skillnader i lust, brist på attraktion, sexuell inkompatibilitet, brist på upphetsning, orgasmproblem eller utmaningar i sovrummet efter att fått barn, sexuella problem efter ena partens otrohet eller sexuella problem i kölvattnet av traumaerfarenheter. Inom emotionellt fokuserad parterapi ser vi sådana problem som ett uttryck för otrygg anknytning i förhållandet. Ibland när partet trappar ner det negativa samspelsmönstret och blir tryggare, kan sexuella problem kvarstå som oupplösta. Många EFT-terapeuter saknar kunskap och färdigheter inom bedömning och interventioner riktade mot problem kring sex.

I denna workshop ges en introduktion till aktuell och relevant forskning om sexualitet. Du lär dig att göra omsorgsfulla bedömningar av negativa sexuella samspelsmönster. Denna workshop kommer också att ta upp hur man integrerar psykopedagogiska och enkla beteendemässiga sexterapinterventioner när par kommer in i Nivå 2 (Stage 2), medan man samtidigt fortsätter trygga anknytningen. Med de ökade färdigheterna från workshopen kommer du bättre kunna använda EFT-interventioner, för att hjälpa par att trappa ner det negativa samspelsmönstret vid sexuella problem. Workshopen kommer att innehålla föreläsningar, videoexempel och övningar.

Schema över dagarna

Dag 1
9:00-10:45 Introduktion och överblick av forskning kring sex och anknytningsteorin och även grundläggande principer kring sexterapi.
10:45-11:00 Rast
11:00-12:30 Bedömning och sexuella problem i ett  EFT-perspektiv; övning.
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:45 Nivå 1 (Stage 1) i EFT: spåra sexproblemet i termer av samspelsmönstret; övning.
14:45-15:00 Rast
15:00-16:30 Visning och diskussion av en film av EFT Nivå 1 (Stage 1) som fokuserar på sexuella problem.
16:30-17:00 Frågor och svar, diskussion, avslut.

Dag 2
9:00-10:45 Sexterapin interventioner i Nivå 1 (Stage 1) och Nivå 2 (Stage 2) av EFT.
10:45-11:00 Rast
11:00-12:30 Nivå 2 (Stage 2): fördjupa och trygga anknytning emotionellt kring sexuella problem.
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:45 Visning och diskussion av en film av EFT Nivå 2 (Stage 2) som fokuserar på sexuella problem.
14:45-15:00 Rast
15:00-16:30 Nivå 3 (Stage 3). Även kunskap att arbeta i EFT med problem som är icke monogami, okontrollerat sexuellt beteende och sexuella trauma erfarenheter.
16:30-17:00 Frågor och svar, diskussion, avslut.

Vad kommer du lära dig?

1. Du kommer kunna nämna olika modeller kring sexuell respons.

2. Du kommer kunna applicera tekniker kring bedömning av sexuella problem i EFT.

3. Du kommer kunna identifiera negativa samspelsmönster kring sex i Nivå 1 (Stage 1) i EFT.

4. Du kommer lära dig att effektivt kunna använda Stage 2  interventioner för att skapa en trygg anknytningshamn, som leder till större sexuellt och tryggt förverkligande.

5. Du kommer lära dig strategier att integrera sexterapi in i EFT terapi.

Ledare

Zoya Simakhodskaya, PhD & EFT Trainer

Zoya är klinisk psykolog och certifierad EFT-terapeut, handledare och lärare. Hon har en mottagning i New York med vuxna och par, specialiserad på tvärkulturell och tvåspråkig befolkning. Hon är en grundare, medlem, vice ordförande och verkställande direktör för styrelsen i New York Center för EFT. Zoya är också grundare och ledare för The Center for Psychological and Interpersonal Development  som är tillägnad kvalitativ individualterapi och parterapi med inrikting på EFT utbildning. Förutom sin erfaret att arbeta med psykoterapi har Zoya många års erfarenhet att tillhandahålla krisintervention i en psykiatrisk räddningstjänst och fortsätter inom en fakultet vid NYU School of Medicine, CUNY Graduate Center och Rutgers University. Zoya föreläser och undervisar i USA, liksom Ryssland, Italien och England. Hon har ett specialintresse för kombinationen sexualitet och parterapi.

Zoya Simakhodskaya, PhD & EFT Trainer arbetar med problem kring sex i parterapi
Zoya Simakhodskaya, PhD & EFT Trainer

Michael Moran, LCSW, CST & EFT Supervisor. 

Michael är licensierad psykoterapeut och sexterapeut  i New York, NY (Chelsea), där han fokuserar sin verksamhet på skärningspunkt mellan parterapi och sexterapi; han är den enda certifierade EFT parterapeuten och handledare  som också är en AASECT Certified Sex Therapist i NYC. Han är adjungerad professor vid Rutgers University School of Social Work där han undervisar i parterapi och familjeterapi, samt kring HBTQ-frågor.  Du kan lära dig mer om Mike och hans arbete på webbplats www.fulfilledcouples.com

Michael Moran, LCSW, CST & EFT Supervisor arbetar med problem kring sex i parterapi
Michael Moran, LCSW, CST & EFT Supervisor. 

Praktisk information

Pris: 4 800 kr plus moms. Kursen kan delbetalas utan extra kostnad.

Behörighet: EFT-grundkurs (externship).

Datum & Tid: 20 – 21 september 2019, kl 9:00 till 17:00.

Plats: Drottninggatan 71B (Norra Latin).

Språk: Kursen är på engelska.

Frågor: Ta kontakt med Jens Mebius.

Anmälan till sex workshopen

Anmälan stängd. Kursen är fullbokad.